Diszlexia-diszgráfia

Helyesírási és mondatalkotási feladatok

Helyesírási és mondatalkotási feladatok; összetett mondatok alkotása.           Felelj a kérdésekre! Alakítsd át az egyszerű mondatokat összetett mondatokká!  Melyik autó gyors? Ez az autó gyors. Az az autó...

Mondatalkotás és névutók gyakorlása

Kérdések megválaszolása, mondatok átalakítása, mondatalkotás és névutók gyakorlása           Felelj a kérdésekre előbb egyszerű, azután összetett mondattal!  Hol van a gyümölcs? A gyümölcs az asztalon van. A gyümölcs...

Igeragozás, igeidők gyakorlása

Igeragozás, igeidők gyakorlása, tagadás és a mondatalkotás gyakorlása.           Írd be a „van” ige megfelelő jelen idejű alakját!   Ti magyar gyerekek vagytok. Te csinos lány       ...

Nyelvtani gyakorlatok

Nyelvtani gyakorlatok mondatalkotás és szófajok (ige, melléknév, számnév) gyakorlására.         Alakítsd át a mondatokat! Ez a magas épület modern. Ez a modern épület magas. Azok a gyors autóbuszok modernek. _____________________________________. Ez...

Összetett szavak gyakorlása

ÖSSZETETT SZAVAK GYAKORLÁSA - SZÓLÁNC, SZÓALKOTÁS, SZÓKÉPZÉS Keresd a közös szót! - Melyik az a 2 összetett szó, amelyekben 1 azonos szó van? Az 1. szó...

Összetett szavak alkotása, szóképzés gyakorlása

Összetett szavak alkotása, szóképzés gyakorlása 1.: Írj az alábbi mássalhangzók mellé 2 olyan betűt, amelyekkel értelmes szavakat alkotnak! H - M - B - N -...

Diszlexia-diszgráfia – a nyelvi képességek fejlesztése

Diszlexia-diszgráfia - a nyelvi képességek fejlesztése Fejezd be  a szót! Az asztalon tárgyak találhatók, amelyek K és T hanggal kezdődnek. Például: kesztyű, kanál, kutya, kulcs,...