Diszlexia-diszgráfia

Diszlexia-diszgráfia fejlesztő feladatlap

Az alábbi - általam összeállított - feladatlappal otthon is gyakorolhatjuk gyermekünkkel a helyesírást és a nyelvtani szabályok tudasosítását, alkalmazását. A feladatok nem csak diszlexia-diszgráfia...

Diszgráfia fejlesztés

Diszgráfia fejlesztés Betűk keresése Betűhalmazban az adott betű keresése és bekarikázása. Mondatokban egy adott betű vagy szótag keresése és átírása. Szó-kép egyeztetés Írjunk szótagokat egy lapra,...

Diszlexia fejlesztés

DISZLEXIA FEJLESZTÉS                                                 Mássalhangzó vagy magánhangzó? Az ábécé betűit mondjuk, közben a gyermek eldönti,...

Diszgráfia kiértékelő lap

Diszgráfia kiértékelő lap rendezetlen íráskép rossz a ceruzafogása lassú az írás (másoláskor gyakran felnéz és 2-3 betűnként írja le a szavakat / szöveget) diktáláskor...

Játékos tanulás (Diszlexia-diszgráfia)

     JÁTÉKOS TANULÁS (DISZLEXIA-DISZGRÁFIA FEJLESZTÉS)      Az olvasási és helyesírási nehézségeket játékosan is lehet fejleszteni. A legtöbb ilyen feladatot, játékot otthon is el lehet készíteni,...

Diszlexia-diszgráfia fejlesztés – Szókincsbővítés

DISZLEXIA-DISZGRÁFIA FEJLESZTÉS - SZÓKINCSBŐVÍTÉS Szólánc: szavak gyűjtése, az előttünk hallott szó utolsó hangjával kell kezdődnie a következő szónak (pl.: Gábor - Róbert - Tamás)....

Diszgráfia

A diszgráfia a tanulási zavarok egyik formája, az írás zavara gyakran társul diszlexiával (olvasási zavarral). A diszgráfiás diákokra jellemző a rendezetlen írás; nem igazodnak a...