A mondatrészek gyakorlása

Mondatkiegészítés és a mondatrészek gyakorlása; tárgy jele és ragozása Helyhatározók, névutók és a többes szám gyakorlása

 

Egészítsd ki egy-egy tárggyal az alábbi mondatokat!

A diákok televíziót néznek.

Viktor                              tanul.

Az áruházban                              vásárolok.

Mi még kevés                              tudunk.

A gyerekek                               isznak.

Te hány                              kapsz?

Éva                              ír?

Ti magyar                              vártok.

 

Helyezd mondatokba a megadott szó tárgyragos alakját!

Erika                              vásárol. (tükör) Erika tükröt vásárol.

A diákok üres                              keresnek. (tanterem)

A gyerek                              rajzol. (ló)

Érdekes                              nézünk. (szobor)

A ló                              eszik. (fű)

Kérek egy kis                             . (cukor)

A lányok magyar                              tanulnak. (szavak)

A teremben                              láttok. (férfiak)

 

Kérdezz a tárgy jelzőjére! Felelj a kérdésekre!

A lányok érdekes filmet néznek. – Milyet néznek a lányok? Érdekeset.

Két tollat veszel. – Hányat veszel? Kettőt.

Hosszú levelet írok. __________________________________________________.

Piros tollat keresel. ___________________________________________________.

Színes fényképeket nézünk. ___________________________________________.

Magyar újságokat vesznek . ____________________________________________.

Három csomagot hoz a postás. _________________________________________.

Ali két vonalzót vásárol. _______________________________________________.

Sok üres autóbuszt látsz. _____________________________________________.

 

Egészítsd ki a mondatokat névutóval! Kérdezz a helyhatározóra! 

Az autóbusz az intézet előtt áll. Hol (mi előtt) áll az autóbusz?

A füzet a könyv                   van.

A tanár a diákok                  sétál.

Az autó a posta                   halad.

Az épület                 futnak a gyerekek.

A lámpa az asztal                    van.

A tér                   magas épületek állnak.

 

Írd be a megfelelő helyhatározót! (itt – ott – bent – kint – fent – lent)

A képek fent vannak.

Mi is                  vagyunk.

A kutya                   van.

A fiúk                  vannak.

A posta                  van.

Ti nem vagytok                 .

Te nem vagy                 .

 

Írd be a helyhatározóragokat a mondatba! 

A gyerekek a parkba mennek.

Könyveket teszek a polcra.

A tanárnő az ablakhoz lép.

A lányok az áruház. . . indulnak.

Az orvos a szék. . . ül.

Erika a tükör. . . lép.

Virágot teszünk az asztal. . . .

Mária a tanárnő. . . siet.

 

Tedd a helyhatározókat többes számba! 

A gyerekek gyümölcsöt esznek. – A gyerekek gyümölcsöket esznek.

A diákok a tanterembe mennek. _________________________________________.

A lányok a padra ülnek.________________________________________________.

A gyerekek az iskolába mennek. ________________________________________.

A szekrényhez lépünk._________________________________________________.

A fiúk a sportpályára indulnak.___________________________________________.

Az ablakhoz álltok.____________________________________________________.

http://www.otthonifejlesztes.hu/letoltheto/nyelvtan-munkafuzet