Gondolkodj és írj!

Gondolkodj és írj!

Logikus gondolkodást fejlesztő, szókincsbővítő nyelvtani gyakorlatok

Milyen foglalkozásokat rejtenek az összekevert betűk?

EDEEKKSRŐ – ASALT’SZ’O – RTIOKÁPS – FORSUVA – FAÁVGÓ – OTIPILKUS – DREENŐZ – AZLAUK – EKREMSRAT – KESNEÉ – KSFIIUZ – E’SZ’KTÉR – ‘NY’TRÁÖKOSV

Milyen országokat rejtenek az összekevert betűk?

ANOMGIÓL – ‘DZSB’MOAKA – IMTVENÁ – RZAÍIBAL – HLLIONADA – INLTVAIÁ – RINÉGAI – KL’SZ’VAÁIO – AL’SZ’AKA – AIIND – IORNMAÁ

Milyen fogalmakat rejtenek az összekevert betűk?

ÉGRIGSÉ – ÜLCSBETE – AI’ZS’GPSÁK – GZUGSBÁÓ – TSSÁULAG – ÍLRATBÁ – OODGÁZNS – RALSAÁ’NY’ – RBA’SZ’ASGLOÁG – ÁLÁZSAD – R’SZ’DŐZESÉ – TRSÁLÁ’GY’A – KSÁROZONÁ – ZKÖELSDKÉE – AULKRDOÁS – GVAIRÁÓTCI – KÉTLÖ’SZ’ET – DÁMVÁSIG – MPIALIO

Melyik sportágat rejtik a betűk?

STÁLOVÁRZI – ÍSSRUÁG

Melyik tudományágat rejtik a betűk?

TILGL’CS’CS’AÁA – MATMIAKETA

Alkoss új szavakat az alábbi szavak betűiből! Pl.: koros = sorok

lakás – korom – ürge – bögre – kacsó – fülke – róka – rugó – lát – kupa – kancsó – puska – tárcsa – lakkos – álma – cél – zerge – kapocs – nőket – kapuk – rokka – léptek – hajtó

Mit jelentenek a következő idegen szavak? Párosítsd a szavakat a megfelelő magyarázattal!

 1. verbális                                                           a) nagy család
 2. fanatikus                                                        b) jelkép
 3. krízis                                                               c) szóbeli
 4. poétika                                                           d) költészettan
 5. szimbólum                                                     e) utánoz
 6. klán                                                                 f) szerkezet, felépítés
 7. struktúra                                                       g) osztályoz, csoportosít
 8. kategorizál                                                    h) megszállott
 9. imitál                                                              i) válság
 10. mimika                                                           j) társas ünnepi étkezés
 11. bankett                                                           k) arcjáték
 12. adoptál                                                            l) hatalmas, óriási
 13. vegetáriánus                                                 m) segédkezik
 14. karnevál                                                          n) átfogó, az egészre vonatkozó
 15. filozófia                                                           o) örökbe fogad
 16. monstrum                                                       p) csak növényi táplálékot fogyaszt
 17. asszisztál                                                         q) bölcselet
 18. globális                                                            r) nagyszabású népünnepély
 19. kalkuláció                                                       s) tájékoztat
 20. informál                                                          t) számítás

Megoldások

 • foglalkozások: kereskedő – asztalos – kárpitos – favágó – politikus – rendező – kalauz – karmester – énekes – fizikus – kertész – könyvtáros
 • országok: Mongólia – Kambodzsa – Vietnám – Brazília – Hollandia – Litvánia – Nigéria – Szlovákia – Alaszka – India – Románia
 • fogalmak: régiség – becsület – kapzsiság – buzgóság – lustaság – bírálat – gondozás – nyaralás – rabszolgaság – lázadás – szerződés – tárgyalás – koronázás – közlekedés – árulkodás – gravitáció – költészet – vidámság – olimpia
 • sportágak: vitorlázás – síugrás
 • tudományágak: csillagászat – matematika
 • szóalkotás: sakál – romok – üreg – görbe – csóka – fülek – karó – ugró – tál – kapu – csónak – kapus – csatár – lakos – láma – léc – rezeg – csapok – teknő – kupak – karok – képlet – óhajt
 • idegen szavak párosítása: 1. – c, 2. – h,  3. – i, 4. – d, 5. – b,  6. – a, 7. – f, 8. – g, 9. – e, 10. – k, 11. – j, 12. – o, 13. – p, 14. – r, 15. – q, 16. – l, 17. – m, 18. – n, 19. – t, 20. – s

http://www.otthonifejlesztes.hu/letoltheto/olvasas-munkafuzet

http://www.otthonifejlesztes.hu/letoltheto/nyelvtan-munkafuzet