Mondatalkotás és névmások gyakorlása

Mondatalkotás és névmások gyakorlása (személyes és mutató névmások)

                                                                  

Írd be a megfelelő személyes névmást!

Ő jó mérnök.

          külföldi diákok vagyunk.

          olasz diák vagyok.

          szép lány.

          fiatal mérnökök vagytok.

          angol fiú vagy.

          magyar orvosok.

 

Egészítsd ki a mondatokat a személyes névmás -ban; -ben; vagy -nál; -nél ragos alakjával!  

A vonalzó nincs _________. (ő)                     A vonalzó nincs nála.

Péter ______________ lakik. (mi)

A szótár ____________ van. (ők)

A táska üres. A könyv nincs _____________. (ő)

A hiba_____________ van. (mi)

_____________ ülünk a szobában. (ti)

_____________ maradunk. (te)

 

Egészítsd ki a mondatokat a személyes névmás –ra; -re vagy –hoz; -hez;-höz ragos alakjával! 

 

Péter vár             . (én)                              Péter rám vár.

Az orvos             jön. (mi)                        Az orvos hozzánk jön.     

A mérnök             néz. (te)

A lány             mosolyog. (ti)

A tanár             vár. (mi)

A gyerek             nevet. (ők)

A postás             . (jön) (ő)

Viola             siet. (én)

A nővér             lép. (ti)

A fiú             indul. (ők)

 

Bővítsd mutató névmási jelzővel a helyhatározókat!

A fiú a pénztárhoz siet. A fiú ahhoz a pénztárhoz siet.

A ház elé áll a taxi. Ez elé a ház elé áll a taxi.

A diák a táblára ír. ___________________________________________________.

A gyerekek az iskolába mennek. ________________________________________.

A megállóhoz sietünk. ________________________________________________.

Az orvos a beteghez indul. ____________________________________________.

A lányok a padokra ülnek. _____________________________________________.

Iván az autó mögé lép. _______________________________________________.

Az alak elé teszek egy széket. _________________________________________.

A tanár a diákok közé ül. ______________________________________________.

A polcok fölé nem teszünk képet. _______________________________________.

 

Fejezd be a mondatokat!

Nem arra a polcra teszek virágot, hanem erre.

Nem ez elé a ház elé áll a kocsi, hanem az elé.

Nem ebbe az áruházba megyek, hanem __________________________________.

Nem arra a falra teszek képet, hanem ____________________________________.

Nem ahhoz az ablakhoz lépsz, hanem____________________________________.

Nem ezekre a székekre ülünk, hanem ____________________________________.

Nem az alá a lámpa alá teszünk asztalt, hanem ____________________________.

Nem azok közé a fiúk közé ülök, hanem __________________________________.

 

Bővítsd a helyhatározókat mutató névmási jelzővel!  

Mi a szobában tanulunk. Mi ebben a szobában tanulunk.

A lányok a kirakat előtt állnak. A lányok az előtt a kirakat előtt állnak.

A kréta az asztalon van. _______________________________________________.

A pénztárnál fizetünk. _________________________________________________.

A szótár a táskában van. ______________________________________________.

A diákok a padokon ülnek. _____________________________________________.

A ruhák a szekrényben vannak. _________________________________________.

Az ablak mellett állok. _________________________________________________.

A fiúk a tanterem előtt beszélgetnek. _____________________________________.

A fák között gyerekek futnak. ___________________________________________.

A ház mögött van a sportpálya. _________________________________________.

Az épületek körül autók állnak. __________________________________________.

http://www.otthonifejlesztes.hu/letoltheto/nyelvtan-munkafuzet

http://www.otthonifejlesztes.hu/letoltheto/olvasas-munkafuzet