Beszédfejlesztés (Logopédia)

BESZÉDFEJLESZTÉS (LOGOPÉDIA)

Légzőgyakorlatok

A légzőgyakorlatokat állva végezzük!

 1. belégzés 1-2-3, benntartás, kilégzés 1-2-3
 2. kilégzéskor egy hang kiejtése, pl.: “SZ”
 3. kilégzés közben számolás 10-ig, 20-ig, 30-ig
 4. nagy levegővétel után kilégzés közben a hét napjainak felsorolása
 5. kilégzés közben hónapok sorolása
 6. kilégzés közben a következő mondókát mondjuk: “Sár, sár, őszi sár, falu, város, de sivár. Sár, sár, fülig csap, csizma, cipő cuppoghat.”
 7. kilégzés közben Weöres Sándor: Kínai templom című versét mondjuk el / olvassuk fel
Szent
kert,

lomb:
tárt
zöld
szárny,
fönn
lenn
tág
éj
jő.
kék
árny.
Négy
fém
cseng:
Szép.
Jó.
Hír.
Rang,
majd
mély
csönd
leng,
mint
hült
hang.

Artikulációs gyakorlatok

 • az alábbi szavak elolvasásával gyakorolhatjuk a helyes artikulálást

   a-á                                      á-a

babám                                bárka

tanár                                  hátha

család                                 cápa

darázs                                dámvad

faág                                    fára

határ                                  hátra

nahát                                  nátha

 • mondjuk gyermekünkkel együtt nagy ajakmozgással a következő hangokat (Figyeljünk a hangok időtartamára!) e-é i ü ő ü i é e

A hangsort többször ismételjük. Ugyanezt a hangsort ismételjük el együtt lassú, majd közepes, végül gyors tempóban.

 • magánhangzók sorolása                            a-á-e-é-i-í-o-ó-ö-ő-u-ú-ü-ű
 • magánhangzók sorolása mássalhangzóval együtt (pl.: alla, állá, elle, éllé, illí, olló, öllő, ullú, üllű)

Hangerőváltások és tempóváltások

Az alábbi szöveget a gyermek először hangosan és gyorsan, majd halkan és lassabb tempóban olvassa fel. Nehezíteni lehet az olvasást pl.: halkan és gyorsan olvasson a gyermek, vagy hangosan és lassan olvasson, minden 2. sort gyorsan és hangosan, a többi szöveget pedig halkan és lassan olvasson a gyermek.

Szélcsöndesítő varázslás

Eltörött a szél gerince,

Lassúbb a szél.

Szélcsöndet varázsolunk,

Csöndesedj, csöndesedj, csöndesedj,

Szélcsönddé csöndesedj!

Szélcsöndet varázsolunk,

Szélcsöndesítő varázslattal,

Szélcsönd legyen!

Szélcsönd legyen!

Szélcsönd legyen!

Nyelvtörők

A következő szavak olvasása közben ügyeljünk a hangok tiszta kiejtésére (ha már szépen ejti gyermekünk a szavakat, egyre gyorsabban is olvashat): sürgős, selymes, sárfészek, sárszalonka, sártisztítás, sebészkés, síkköszörűs, sokszorosítás.

Összetett szavak olvasása, egyre gyorsabb tempóban: vörösesszőke, árboccsúcs, nyegyvennyolc, édesszájú, tánccsoport, tizennyolc, hússzínű, arccsont, kékeszöld, kalácssütő