Beszédfejlesztő gyakorlatok

LOGOPÉDIAI; BESZÉDFEJLESZTŐ GYAKORLATOK

                                                                            

Hangsúlygyakorlatok

I. Az alábbi szókapcsolatok úgy olvassa fel a gyermek, hogy ott hangsúlyozzon, ahol a (hangsúly)jelet látja.

Olvasás közben figyeljünk a helyes artikulációra és a magán- és a mássalhangzók időtartamára (hosszúságára).
(Először fel is is olvashatjuk a szókapcsolatokat, hogy könnyebb legyen a hangsúlyozás.)

kenyeret keresett                               cselt vetett                                  kezet nyújtott

megáll a város előtt                          a vízbe ugrott                            szüntelenül kóborol    

Egyet mondok, kettő lesz belőle.                                              Madarat tolláról, embert barátjáról.

II. A következő szókapcsolatokat úgy olvassa fel a gyermek, hogy a cselekvés helyét vagy idejét emelje ki hangsúllyal.

Egy csacsin lovagol. Röpköd a vár felett. Az Üveghegyig is elmegy. – Hol?

Réges-régen éldegélt. Megjött ebéd előtt. Szüntelenül kóborol. – Mikor?

III. Szókapcsolatokat (az egyik szót jobban hangsúlyozzuk) mondunk a gyermeknek, melyeket ő ugyanolyan hangsúllyal megismétel.

a szarvas agancsa, az ökörszem tolla, az erdő vadásza, messze földön, tisztáson bandukol, szüntelenül kóborol, nesztelenül surran

 

Időtartamgyakorlatok

 • szópárok olvasása

hasal – hassal, vasal – vassal, szemel – szemmel, fejel – fejjel, szájjal – szájal, tűzzel – tüzel, képel – képpel

 • szósorok olvasása

                                   szökken                   asszony                kamasz

                                   szikkad                    hosszú                  tavasz

                                   szíjjal                        vissza                   vadász

                                   szellő                        mesze                   juhász

                                   szappan                   ősszel                    pimasz

 • szópárok olvasása

kerék – kérek                             irat – írat                                                   

eres – érés                                  örül – őrül

csikós – csíkos                           kötök – kötők

karok – karók                           húzat – huzat

 

Szókincsbővítés

 • szavak gyűjtése, melyekben csak e-é magánhangzó szerepel (pl.: tehén, merész, egér, kerék, tenyér, kenyér, fehér, mellény, szekrény, cserép, ebéd) – nehezíteni lehet a feladatot, hogy csak főneveket, igéket, vagy mellékneveket gyűjtünk – további nehezítés a szókapcsolatok gyűjtése (pl.: fehér kenyér, Teréz mesél)
 • szavak gyűjtése, melyekben a virág szó szerepel (pl.: virágcserép, mákvirág, virágföld, virágágyás)
 • szókapcsolatok olvasása, szómagyarázat: olvasás után a szavak jelentésének megbeszélése

B – D                                                              Z – ZS – SZ – S

düledező bódé                                             tejszínt habzsol

bőbeszédű tudósító                                    színes varázsdoboz

díszes dobozból                                           rizzsel főzte

kisbabát dédelget                                       rózsaszín szalag

robbanó petárda                                         írást sokszorosít