Játékos gyakorlatok szókártyákkal

 • Memóriafejlesztés: A gyermek néhány másodpercig megfigyeli a kártyán szereplő szavakat, majd lefordítjuk a kártyát és megkérjük, hogy ismételje el a szavakat – írja le a szavakat olyan sorrendben, ahogy a kártyán látta őket – sorolja fel milyen szófajú szavakat látott a kártyán – sorolja fel az egyes és többes számú szavakat.
 • Betűrend: Tegyük betűrendben a kártyán szereplő szavakat!
 • Toldalékolás: Keressük meg a szótövet! Milyen toldalékokat ismerünk fel? – képző, jel, rag
 • Szófajok gyakorlása: A gyermek olvassa fel hangosan a szavakat és állapítsa meg a szófajukat.
 • Főnevek gyakorlása: Milyen köznevet olvastunk a kártyán? Soroljuk fel a fogalmakat!
 • Igék gyakorlása: Milyen igeidőben és igemódban van az adott szó? Tegyük múlt/jelen/jövő időbe az igéket!
 • Melléknevek gyakorlása: Milyen mellékneveket látunk? Fokozzuk a mellékneveket!
 • Számnevek: Keressünk számneveket! Keress határozatlan számnevet!
 • Szinonima szavak: Gyűjtsünk rokon értelmű szavakat!
 • Ellentétpárok: Keressük meg a szavak ellentétpárját!
 • Mondatalkotás: Alkossunk mondatokat a szavakkal!
 • Történetmesélés: Alkossunk egy történetet úgy, hogy a kártyán szereplő összes szót felhasználjuk!

A szókártyákon szereplő szavak:

 1. fülek, fa, csengők, ír, te, vicces, tévé
 2. fehér, autó, játszik, amikor, szoba, zokni, fiúk
 3. szomorú, rengeteg, madár, gyerek, rossz, kérdez, cukor
 4. erdő, vagy, eldönt, sétál, vág, kandalló, apró
 5. lányok, város, benne, édességek, csak, ad, csomagok
 6. télapó, és, rövid, könyv, akkor, kényelmes, nagyon
 7. sál, kék, igazán, elfelejt, hideg, de, havas
 8. este, édes, együtt, meglátogat, ajándékok, tesz, hosszú
 9. ködös, várakozik, és, rénszarvas, lassú, fagyni, sok
 10. nagymama, meglepetés, kicsi, bolt, is, aranyos, elbújik
 11. angyal, ő, hold, fáradt, lila, éjszaka, csodálatos
 12. sapka, ők, szakáll, hóember, összes, fantasztikus, néz