Olvasásfejlesztő gyakorlatok

Olvasásfejlesztő gyakorlatok – hangok differenciálása, szavak és mondatok olvasása

Hanganalízis (hangok differenciálása)

Dobbants, tapsolj! – Kiválasztunk két hangot, pl. „a” és „m”. Megbeszéljük, hogy ha „a” hangot hallanak a gyerekek, dobbantanak, az „m”-re pedig tapsolnak. Ezután egymás után mondjuk (vagy a gyerekek is mondhatják) a szavakat pl.: autó (dobbantás), medve (taps) alma (dobbantás+taps) stb.

Mondatemlékezet

A gyermeknek egyre hosszabb mondatokat mondunk, melyeket ő megismétel (ezt a gyakorlatot összeköthetjük légzőgyakorlattal is).

Magára vette nagyapó a kabátját.
Lassan magára vette nagyapó a kabátját.
Lassan magára vette nagyapó a kabátját, felhúzta cipőjét.
Lassan magára vette nagyapó a kabátját, felhúzta cipőjét, elindult.

Tréfés mese olvasása eszperente nyelven

Elkelepelt mese

Egy reggel Kelep leereszkedett, s eszeveszetten kelepelt, mert nem ehetett egeret, nem lelt egyet sem. Endre erre nevetve feleselt vele:
-Ne kelepelj, te pelyhes, mert rengeteg egerek megrettennek s elszelelnek, nem lesz egy sem!
-Rendben! – felelt Kelep – De te se nyelveskedj velem, mert egyszer benneteket eszlek meg!

Mondatpiramis olvasása

Csoszogi bácsi foltozott.
Csoszogi bácsi cipőt foltozott.
Csoszogi bácsi egy régi, használt cipőt foltozott.
Csoszogi bácsi szó nélkül egy régi, használt cipőt foltozott.
Csoszogi bácsi szó nélkül, haragos arccal, egy régi használt cipőt foltozott.

Perifériás látás fejlesztése

Próbáljátok elolvasni az egyre hosszabbodó szavakat!

a
már
tanár
lemezek
temesvári
kecskebékát
mozdulatlanul
megemelhetetlen
ne egyél ma semmit
ideje már eltávoznunk