6 matekos játék a számolás gyakorlására

6 MATEKOS JÁTÉK A SZÁMOLÁS GYAKORLÁSÁRA

(számjegyek, számlálás, pótlás, bontás gyakorlása)

Tapogatós memória

Tapogatós memóriát készíthetünk kartonpapírból, rajzlapból; rajzoljunk és vágjunk ki mindegyik számjegyből kettőt. Becsukott szemmel memóriázunk, tehát csak a kezünkkel tapogathatjuk meg az általunk felfordított két kártyalapot. A tapintásunk segítségével kell rájönnünk arra, hogy milyen számot kaptunk és hogy a kettő azonos-e, tehát egy párt alkotnak.

Puzzle 1.

Nyomtassunk ki különböző képeket, majd írjunk mindegyik kép alá egy összeadást, kivonást, szorzást, vagy osztást, azután vágjuk szét a képeket (pl.: 2 / +6 / =8). A gyereknek az a feladata, hogy kirakják a puzzlet.

Puzzle 2.

Nyomtassunk ki egy képet (pl.: állatot), melyet a körvonalai mentén ki lehet vágni, utána pedig rajzoljuk körbe a képet, majd osszuk fel mindkét lapot ugyanolyan részekre és a körberajzolt kép felosztott részeibe írjunk számokat, az állatos kép felosztott részeire pedig mennyiségeket (pl.: pöttyöket), majd vágjuk szét a képet a berajzolt vonalak mentén. A gyermek feladata, hogy megkeresse a mennyiségek számképes párját és kirakja a képet.

Számolós játék a teafilterekkel

Egy teásdobozba tegyünk különböző színű filtereket (10-10 db-ot). A gyerekek feladata, hogy a megadott számnak megfelelő mennyiségű teafilter papírt tegyenek a dobozba.

Számolás a gémkapcsokkal

Egy kartonlapra 10 azonos színű gémkapcsot tűzünk, különböző színekből 10 – 10 gémkapocs áll a játékos(ok) rendelkezésére. Megadott számokat, mennyiségéket kell kirakniuk (ezeket különbözőképpen megadhatjuk a gyerekek számára, pl.: szóban, írásban, mennyiségek kirakásával / rajzolásával.) Később a játék nehezíthető, hogy pótlás, bontás, majd alapműveletek eredményeit kell kitenni.

Gyümölcsfa

A játék alapja 2 gyümölcsfa (pl.: egy körte-, és egy almafa), ahonnan gyümölcsök (körték és almák) hiányoznak. Rajzoljuk meg a gyümölcsfákat 2 különböző lapra és rajzoljunk hozzájuk tartozó kis gyümölcsöket, melyeket vágjunk ki és tegyük a gyermek(ek) elé. Ezután kérjük meg, hogy tegye fel a gyümölcsöket a megfelelő fára és mondja meg, hogy hány gyümölcs van az almafán és mennyi a körtefán. Össze is lehet adni, vagy ki is lehet vonni a 2 fa terméseinek a számát. A gyerekek pótolhatják a gyümölcsök számát 10-re az egyik fán, vagy mindkét fán legyen ugyanannyi gyümölcs, de gyakorolhatjuk a sablonokkal a kisebb, nagyobb, egyenlő fogalmakat is. A feladatot nehezíthetik a különböző méretű és színű gyümölcsök közül való választás.