Diszkalkúlia kiértékelő lap

Diszkalkúlia kiértékelő lap

 • hiányosságok a formák, ábrák másolásánál
 • pontatlanság a mennyiségek, számok felismerésében
 • számok felcserélése, számok kihagyása
 • számsorozatoknál tévesztések (írásnál és olvasásnál is)
 • sorbarendezésnél tévesztések
 • különböző méretű számok írása
 • lassan, ujjai segítségével számol
 • tükörírással ír
 • nehezen tájékozódik síkban, térben és időben (pl.: téri irányok tévesztése; jobb és bal keverése)
 • nehézséget okoz alapműveleteknél (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) a tízesek átlépése
 • helyiérték problémák
 • hiányosságok a matematikai szókincsben
 • nehézségek a matematikai fogalmak értelmezésében (nem tudja alkalmazni a szabályokat)
 • szöveges feladatok adatainak megjegyzése nehézséget jelent
 • szelektív, felületes a szövegészlelése (nem olvassa végig a szöveget, kevés dolgot jegyez meg belőle)
 • szöveges feladatok értelmezése és megoldása problémát okoz
 • nehézség a mértékegységek átváltásakor
 • nehézség a szorzás, osztás értelmezésében (pl.: többjegyű számok szorzásakor a szorzatok helyének megállapítása bizonytalan – maradékos osztásnál a maradék megtartása)
 • a nyitott mondatok értelmezése és megoldása nehéz a gyermeknek
 • nehéz a törtszámok értelmezése, tizedestörtek írása, olvasása
 • síkidomok és testek közötti különbségek észrevétele, megállapítása
 • nehézségek a kerület és terület értelmezésében, számolásában
 • logikus gondolkodás, elemző képesség gyenge
 • nehezen megy a következtetések levonása és az indoklások megfogalmazása

Ha a felsoroltak közül 5 vagy annál több tünet előfordul gyermekénél, javaslom szakember (gyógypedagógus, Nevelési Tanácsadó / Pedagógiai Szakszolgálat / Szakértői Bizottság) felkeresését!

A gyermek képességeihez alkalmazkodó diszkalkúlia terápiával a számolási nehézségek könnyebben leküzdhetők. 🙂