Diszkalkúlia vizsgálat

A gyermek diszkalkúlia gyanúja esetén időpontot lehet kérni diszkalkúlia vizsgálatra a Nevelési Tanácsadónál, Pedagógiai Szakszolgálatnál, illetve a  Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál.
Egy diszkalkúlia vizsgálat 3 részből áll: pedagógiai, pszichológiai és orvosi vizsgálatból.

A (pedagógiai) diszkalkúlia vizsgálat részei (kisiskolás gyermekeknek)

 • Síkban, térben, saját testen és időben való tájékozódás
 • Számfogalmak megfigyelése

1.: Számlálás növekvő, csökkenő sorrendben
2.: Mennyiségfelismerés
3.: Mennyiségi relációk alkotása, megnevezése
4.: Számnév, számjegy egyeztetése
5.: Számok írása, olvasása
6.: Mennyiség-állandóság
7.: Helyiérték-fogalom
8.: Számemlékezet

 • Műveletek értelmezése, műveletvégzés
 • Egyszerű szöveges feladatok megoldása
 • Matematikai összefüggések felismerése, szabályok alkalmazása

Tájékozódás vizsgálata (testen, síkban, térben, időben) – példafeladatok

Állj a szék mögé! – Ülj a középső székre! – Mutasd meg, hol van a könyököd! – Emeld fel a jobb kezedet! – Hol van a lap felső sarka? – Mikor keltél ma fel? – Milyen évszak van most?

Számfogalmak vizsgálata – példafeladatok

 1. SzámlálásSzámlálj 18-tól  felfelé egyesével és visszafelé! – Számlálj 95-től tízesével növekvő/csökkenő sorrendben!
 2. MennyiségfelismerésAnnyi ujjadat nyisd ki, amennyit mondok! – Hány korongot látsz a képen?
 3. Mennyiségi relációk alkotása, megnevezéseÍrd le a számokat egymás mellé, majd írd közéjük a megfelelő relációjeleket! (tízes, százas és ezres számkörben is kapnak számcsoportokat a gyermekek)
 4. Számnév, számjegy egyeztetése
 5. Számok írása, olvasásaÍrd le a számokat, amiket hallani fogsz! Olvasd fel a számokat!
 6. Mennyiség-állandóságVegyél ki a dobozból 8 korongot! Mennyi korongod van?
 7. Helyiérték-fogalomSzámkártyákat mutatunk a gyermeknek, és az ő feladata, hogy leolvassa a számokat és megnevezze a számjegyek helyiértékeit.
 8. SzámemlékezetA gyermek egyre több elemből álló számsorozatot hall, melyet el kell ismételnie. (2-3-4-5-6 elemből álló számsorozatok)

A pszichológiai vizsgálat célja az intelligencia és a részképességek állapotának feltérképezése.
Az orvosi vizsgálat célja a neurológiai eltérések és az elváltozások feltárása.