Logikai feladatok (Diszkalkúlia fejlesztés)

LOGIKAI FELADATOK

Logikai feladatok Sorozat folytatása

Felírunk 3-4 számot, melyek egy számsorozatot alkotnak, a gyermek kitalálja a szabályt és folytatja (lehet növekvő, csökkenő sorrend és bármelyik alapművelettel alkothatunk sorozatot).

Igaz – hamis

Felírunk táblára vagy lapra 6 számot majd állításokat mondunk, a gyermek feladata, hogy eldöntse, igaz vagy hamis az adott mondat. (Ha igaz az adott állítás feláll a gyermek, ha pedig hamis, ülve marad.) Számok pl.: 7, 17, 20, 5, 11, 8 Állítások: Az egyjegyűek közül mind páratlan. Minden kétjegyű szám kisebb 20-nál. Köztük van a 9 kisebbik számszomszédja. Van köztük 10-nél nagyobb páros szám.

Hibakeresés

Felírunk néhány műveletet, melyekből gyermekünk kiválogatja azokat, amelyeknél hibás eredmény lát, és kijavítja azokat. Pl.: 4+11=15, 18-7=13, 6×8=40, 54:9=5.

Melyik számra gondoltam?

Gondolunk egy számra, majd mondunk néhány állítást, amelyekből a tanulók kitalálja a számot. Pl.: 50 és 60 között található –  páros – ez a szám az 57 nagyobbik számszomszédja.

Betűkirakó

Írjunk fel (táblára) összeadásokat, amelyek mellett betűk vannak. A gyermek feladata, hogy ezeket kiszámolja, majd az eredményeket (a mellettük lévő betűkkel együtt) leírja növekvő sorrendben, és így egy értelmes szót kap megfejtésül.

Fejtörő feladatok

Nézzünk be az oroszlánok barlangjába!  – Az 1. barlangban 3 fejet és 12 lábat számoltunk össze. Volt-e ott ember? Ha igen, mennyi? – A 2. barlangban 6 fejet és 22 lábat számoltunk össze. Volt-e ott ember? Ha igen, mennyi? – A 3. barlangban 4 fejet és 8 lábat számoltunk össze. Volt-e ott ember? Ha igen, mennyi? – A 4. barlangban 5 fejet és 14 lábat számoltunk. Volt-e ebben a barlangban oroszlán?

A libák lementek a tóhoz. Egy liba ment két liba előtt, egy liba ment két liba után, egy liba ment két liba között. Hányan vannak a libák? (3)

Számolás táblázattal

Rajzoljunk egy táblázatot egy négyzetrácsos lapra, melynek 1. sorába írjunk egy két-, három-, és egy négyjegyű számot. A gyermek feladata, hogy mindegyik számhoz hozzáad egyet és így halad lefelé a táblázatban.

5 1 5 6 5 1 2 5 7
5 2 5 6 6
5 4 5 6 8
5 7 5 7 1
5 8
6 0