Mennyiségek, számok, számjegyek

Mennyiségek, számok, számjegyek gyakorlása

Játékos feladatok

 • mennyiségek – ujjképek – számjegyek párosítása (a gyermek kedvenc játékait, eszközeit is használhatjuk a mennyiségek, számok megtanulásához)
 • sorozatok alkotása (pl.: mágnestáblán); kiválasztunk 5-6 számot, melyeket a gyermek növekvő / csökkenő sorrendbe tesz
 • számok tapintása (műanyag vagy szivacs számok), nagyobbaknál már lehet úgy is játszani, hogy ha páros számot talált, akkor felemeli a jobb kezét / jobb oldalára teszi a tárgyat, ha pedig páratlan a kitapintott szám, a bal oldalra kerül
 • számok formázása gyurmából (kisebb gyermekeknek megrajzolhatjuk egy kartonlapra a számokat, vagy lelaminálhatjuk a kinyomtatott számokat – egy A/4-es lapra csak egy, nagy számot rajzoljunk, nyomtassunk)
 • az előbbi nagy lapra rajzolt, nyomtatott számokat rátehetjük egy kartonlapra, vagy parafatáblára és a gyermek kis rajzszögekkel „körberajzolja” a számot
 • számok rajzolása homokba, lisztbe, aszfaltra krétával
 • számok kirakása levelekből, termésekből (kicsiknél írjunk előre számokat, majd ragasztózzuk be a lapot, és a gyermekek szórhatják a mákot, rizst stb.)
 • a számok írásának gyakorlása: egy A/4-es lapra számokat írunk (soronként több számot, fentről lefelé haladva fokozatosan kisebb számokat), melyet beleteszünk egy nejlontokba, a gyermek pedig filctollal többször is át tudja írni a számokat, utána pedig könnyedén letörölhetjük az írást
 • rajzoljunk számot egy kartonra, vagy egy lapra, melyet parafatáblára tűzünk, ezután a gyermek filctollal, zsírkrétával átírja a számot, vagy kiteszi rajzszögekkel
 • számok tanulása játékpénzzel, pénzérmékkel (pl.: számok bontásának gyakorlása, növekvő – csökkenő sorrend kirakása aprópénzek használatával, kisebb – nagyobb számok gyakorlása)
 • színezés számok, műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás), logikai feladatok (nyitott mondatok), mértékegységek szerint
 • több – kevesebb – egyenlő fogalmakat nagyon sokféle eszközzel gyakorolhatjuk, pl.: játékpénz, korongok, pálcikák, ceruzák, játékok, gyümöcsök, édesség, logikai készlet
 • UNO / SOLO kártyajáték, Marokko /Mikado (azonos színű pálcikák számlálása, kirakása számjegyekkel)
 • boltos, vásárlós, pincéres (ehhez készíthetünk egyszerű, a gyermek képességeihez és tudásához igazodó étlapot – kisebbeknél rajzoljuk le a játékokat, ételeket, melyeket „meg lehet venni a boltban” és korongokkal, vagy számjegyekkel jelezzük a „termékek árát”) játék korongokkal, játékpénzzel
 • a számok tanulását mondókákkal is segíthetjük

Számolós mondókák