Összeadás, kivonás gyakorlása

Összeadás, kivonás gyakorlása

Számolás játékosan

  • Számlálás, számolás gyakorlása a számjegyek ismerete nélkül: kisebb gyermekeknél bevezethetjük a számlálást korongok, pálcikák, üveggolyók, ceruzák, szívószálak, játékfigurák, legók, dobókockák (több kockával dobjunk és adjuk össze, vagy vonjuk ki egymásból a dobott összegeket) segítségével, számolás gyakorlására különböző színű tárgyakat érdemes használni.
  • Számolás számegyenessel: tegyünk egy korongot a hármas számra, majd adjunk hozzá kettőt,  és a koronggal megérkeztünk az ötös számhoz (elsőre lehet, hogy nehéz lesz a feladatot megoldani, ezért is fontos, hogy lassan végezzünk el minden műveletet és mutassuk ujjainkon is). Ezzel a feladattal gyakoroljuk a síkban való tájékozódást is.
  • Összeadások / kivonások  és eredményeik párosítása (elkészíthetünk több műveletet rajzlapokra és még jobb, ha van mágnestáblánk, mert a tanulók többsége – tapasztalataim szerint – szívesebben végzi el a feladatokat, ha a jó megoldásokat  ő teheti fel a táblára).
  • Fejben számolás: a gyermek képességeihez mérten műveleteket mondunk, melyet kiszámol és ha páros az eredmény a jobb kezét emeli fel, ha páratlan, a bal kezét (lehet guggolással, szökdeléssel, lábemeléssel is kombinálni a számolásokat).
  • Számváltoztató kártya: mondunk a gyermeknek egy számot vagy húz egyet az előre elkészített papírkártyák (műanyag vagy szivacs számjegyek) közül, majd húz egy számváltoztató kártyát (pl.: +4, -5) és fejben elvégzi a műveletet.
  • Lottó: műveleteket mondunk a gyermeknek, melyek eredményeit a lottószelvényen jelöli be – ha telitalálata lesz gyermekünknek, megjutalmazhatjuk  pl.: nyomdával, matricával.
  • Háziállatok versenye: ehhez a játékhoz készítsünk egy táblázatot (4 oszlop – 6 sor), az 1. sorba írjunk számokat, majd mindegyik szám fölé tegyünk 1-1 játékfigurát vagy kis képeket (jelen esetben háziállatokat). Majd műveleteket mondunk és a gyermek azzal az állattal lép egyet lefelé, amelyik az eredmény alatt áll. Megfigyelhetjük melyik állat ér először a célba (a 6. sorba)! 🙂

  • Postás-játék: rajzlapokra rajzoljunk néhány házat, és mindegyikre írjunk egy házszámot. Ezután tegyünk borítékokba műveleteket, melyeket a gyermek eljuttat a „címzetthez” (borítékok és házak párosítása), egy házhoz több levél is érkezhet. 🙂
  • Csipeszelés: egy kartonlapra különböző műveleteket írunk, csipeszekre pedig számokat, ezután a gyermek már csipeszelheti is az eredményt a megfelelő művelethez. Ez a feladat alkalmas a finommotorika (kézügyesség) fejlesztésére is.
  • Számolós színezők