Számemlékezet és a bontás gyakorlása játékosan

Számemlékezet és a bontás gyakorlása játékosan

SZÁMEMLÉKEZET

1. A gyerekeket párokra osztjuk. 6 db kétjegyű számot jelölő számkártya van a párok előtt. Közösen memorizálják, majd egymásnak visszamondják. Utána kihúznak egy számot és elmondanak róla mindent (pl.: páros/páratlan,  számszomszédai).

2. A gyermek mondja utánunk a számokat: “Mond utánam a számokat, de várd meg, amíg én befejezem!”

Négy

Kettő hat

Három nyolc egy

Egy kilenc hat öt

Három nulla hét tíz négy

Hat kettő hét kilenc egy nyolc

Próbálkozhatunk kétjegyű, háromjegyű számokkal is!

BONTÁS GYAKORLÁSA – Kupakos játék

Ehhez a játékhoz egy játéktáblát kell készítenünk (vagy annyit, ahány gyerek részt vesz a játékban), melyet elkészíthetünk a kupaok körberajzolásával is, amelyeket használni fogunk a bontás során. Játéktábla: rajzoljuk körbe a kupakokat és írjunk különböző számokat az így kapott körökbe. Ezután a gyerekek felváltva dobnak egy dobókockával, majd a dobott számot megkeresik a táblájukon és a számmal megegyező kupakot tesznek a számra. Két kockával is lehet játszani a játékot, ekkor összeadják a számokat és az így kapott eredményre helyezik a kupakokat.

Játék a számkép kártyákkal

Szükséges eszközök: Minden gyermeknek nyakba akasztható számkártya 0-8-ig, különböző elrendezésű és mennyiségű ábrákkal. A kártyák mennyiségét meghatározza a gyerekek létszáma és a belőlük alkotott párok száma.
A játék menete: Az „Eszterlánc”, vagy „Siess libám” kezdetű dalra körbe járunk, majd a „Forduljon ki valaki”, illetve „Hány órára érjünk haza?” után egy gyermek mond egy számot. Akinek a kártyáján ugyanennyi van, „kifordul”, vagy „hazaért”.
A játékot tovább folytathatjuk az „Ennek a kislánynak kezdetű dallal”. Azok állnak párba, akiknek a kártyáján ugyanannyi mennyiség van. Úgy is játszhatjuk, hogy a számképek összege 8 legyen: 1+7; 2+6; 3+5…… ezek lesznek a párok.

Gyermekdalok a játékhoz:

Lánc, lánc eszterlánc, eszterlánci cérna,
Cérna volna selyem volna, mégis kifordulna.
Pénz volna karika, forduljon ki Marika, Marikának lánca.

Siess libám, begyet rakni, hazamegyünk tüzet rakni,
Estére, vacsorára mákoscsíkot főzni.

Ennek a kislánynak nem jutott párja, jaj de megharagszik.
Majd máskor jut neki, jobban iparkodik.
Kácsa, kácsa, piros kácsa, ki a párját nem találja, keressen magának.