Diszgráfia

A diszgráfia a tanulási zavarok egyik formája, az írás zavara gyakran társul diszlexiával (olvasási zavarral).

A diszgráfiás diákokra jellemző a rendezetlen írás; nem igazodnak a vonalrendszerhez. A tanulóknak gondjaik vannak a nyelvtani  szabályok megértésével és alkalmazásával.

Okai lehetnek: észlelés zavara, mozgáskoordináció zavara, térbeli-, időbeli tájékozódás nehézségei.

Formai /alaki és tartalmi diszgráfiát különböztethetünk meg.

A formai/alaki diszgráfiánál a gyermekek írása csúnya és rendezetlen. A szem-kéz koordináció gyenge (nehezen tud együttműködni a szem és a kéz), lassan ír a gyermek.

A tartalmi diszgráfiánál az írás külalakja elfogadható (a másolás sem feltétlenül okoz gondot), de sok a helyesírási hiba. A tollbamondás és az önálló fogalmazásalkotás és írás nehézséget jelent a gyermeknek. Nyelvtani szabályokat nehezn értik meg, és nem tudják alkalmazni azokat.

Formai diszgráfia tünetei:

  • hibás, görcsös ceruzafogás
  • vonalvezetése egyenetlen, szögletes
  • tempó kapkodó vagy lassú
  • rendezetlen íráskép (különböző betűméretek, írott és nyomtatott betűket vegyesen használ, nem a sor elején kezd írni, a szavak között túl kicsi vagy túl nagy a távolság)
  • vonal alá, vagy fölé ír

Tartalmi diszgráfia tünetei:

  • nagyon gyenge a helyesírás
  • hosszú és rövid magánhangzók keverése, felcserélése

A diszgráfia nem javul a folyamatos másoltatástól, speciális fejlesztést, terápiát igényel megfelelő szakember segítségével (gyógypedagógus).