Diszgráfia fejlesztés

Diszgráfia fejlesztés

  • Betűk keresése

Betűhalmazban az adott betű keresése és bekarikázása. Mondatokban egy adott betű vagy szótag keresése és átírása.

  • Szó-kép egyeztetés

Írjunk szótagokat egy lapra, melyeket a gyermek összepárosít és megkeresi/kiválasztja a szavakhoz tartozó képeket.

  • Mondat-kép egyeztetés

Mondatok és képek összepárosítása. Pl.: Robi söpröget. A hóember fehér. Sári rajzol. A repülő repül. Roli ugrál.

  • Hibajavítás

Az alábbi szövegben a hibák kijavítása és a mondatok leírása a helyes szavakkal.

Anti leckét ír. Előveszi a kosarából a könyveit. Kinyitja a mesekönyvét és a matematikafüzetét. Kikeresi a példát. Először a papíron számítja ki. Ami jó, azt kiradírozza. A kész példákat megmutatja a cicának. A cica ellenőrzi őket. Ha hibát talál, nyávogni kezd. Talán még ötös is lesz a lecke!

  • Szóképzés

Olyan szavakat keressünk, melyeknek, ha elhagyjuk az 1. szótagját, akkor is értelmes szót kapunk. Ezeket a szavakat lediktáljuk gyermekünknek, ő pedig leírja azokat és leválasztja az 1. szótagot / leírja a szót, úgy, hogy az 1. szótagot elhagyja. Pl.: háború – ború, kakas – kas, kaptár -tár

  • Mondatfajták

Rajzoljunk egy lapra 5 oszlopot és írjuk bele a mondatfajtákat (kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó). Különböző mondatokat mondunk a gyermeknek az 5 mondatfajtával. Ezeket ő leírja a megfelelő oszlopba. Szavakat is mondhatunk, melyeket gyermekünk szintén elhelyez a táblázatban, pl.: vágyakozás, kérés, utasítás, tiltás.

  • Mondatok átalakítása

Kijelentő mondatokat olvasson a gyermek, melyeket utána átalakít felszólító vagy óhajtó mondatokká. Írás közben figyeljünk a helyesírásra, a mondatkezdő nagybetűre és a mondatvégi írásjelre!

Pl.: Autóbuszon utazunk. – Utazzunk autóbuszon! – De jó lenne, ha autóbusszal utaznánk!

  • Hol a helye?

Rajzoljunk egy lapra különböző betűket, és próbáljuk meg úgy kivágni, hogy a betűk helye megmaradjon a lapon. Ezután a gyermek megkeresi a kivágott betűk helyét. Ha van otthon szivacsból készült betűkészletünk, azzal is játszhatjuk a játékot.

  • Szóépítés

Tegyünk hozzá egy betűt! – agy – fagy, apa – kapa, arc – harc

Vegyünk el egy betűt! – felég – elég, tánc – tán, sejt – ejt

Alkossunk szavakat a szótagok megfordításával! – be-tű – tűbe, szik-lát – látszik, da-gi – gida