Diszlexia

alphabet-1219546__180

     A diszlexia a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. A diszlexiások nehezen tudnak megtanulni olvasni a hagyományos tanítási módszerekkel, de sok gyakorlással és a megfelelő pedagógiai módszerekkel ezek az akadályok leküzdhetőek. 🙂

     Két típusú diszlexiát különböztetünk meg: fejlődési és szerzett diszlexia. Az előbbi kialakulásáért örökletes okok, az idegrendszer részleges fejletlensége, születés során bekövetkezett károsodások, vagy baleset következményei a felelősek. A szerzett diszlexiát környezeti tényezők, lelki okok, hátrányos szociális helyzet, módszertani hiba az olvasástanításnál, vagy az összezavart lateralitás (balkezesek átszoktatása) okozhatják.

A diszlexia tünetei:

 • betűcserék, betűtévesztések (b-d-p, n-m)
 • hangokat nehezen tudnak megkülönböztetni (b-d-p, k-g, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű)
 • szókincsük szegényes
 • nehezen és lassan olvasnak, sok hibával
 • nehezen tudnak mondatokat alkotni, fogalmazni
 • nehézségek a szövegértésnél
 • nem értik meg a szólások, közmondások, viccek jelentését
 • rossz a térbeli (jobb-bal irányok keverése) és időbeli tájékozódásuk
 • gyenge ritmusérzék
 • rövid ideig tudnak figyelni egy adott feladatra
 • fáradékonyság, magatartászavarok

     A diszlexia nem betegség és nem is fogyatékosság. A legfontosabb, hogy a szülő fogadja el és támogassa gyermekét, dicsérje, bíztassa. A diszlexiás gyerekek és felnőttek más területeken sokkal jobb teljesítményeket érhetnek el, illetve átlagtól eltérő képességekkel is rendelkezhetnek, pl.: kreativitás, gondolkodás és meglepő logikai kapcsolatok felismerése, a nagy összefüggések meglátásának képessége, a háromdimenziós gondolkodás és a jó vizuális, térbeli érzékelés képessége, jó probléma-megoldó képességek, jó beszédkészség.

     A diszlexiás tanulóknak több időt kell szánni a gyakorlása. A szülő változatosabbá, élvezetesebbé teheti gyermeke számára az olvasást. Kezdetben rövid meséket olvasson, majd gyermekével közösen beszéljék meg a történetet, sorolják fel a szereplőket, helyszíneket. Majd egyre hosszabb szövegeket olvasson a szülő és a gyermek is.

     A tanulók fejlődése szempontjából nagyon fontos, ha az otthoni tanulás előtt közösen mozognak a szülővel együtt (érdemes olyan mozgásformát, sportot választani, amiben a gyermek önbizalma erősödik). A mozgásfejlesztő gyakorlatok hasznosak a diszlexia terápiában, melyek segítségével a gyermek ellazulhat, oldódhat és ami a legfontosabb, játszhat:). Ilyenek például az indiánszökdelés, ugróiskola, ugrókötelezés, egyensúlyi gyakorlatok, célbadobás. Nagyon fontos, hogy ezek a játékok valóban játékok maradjanak, ne legyen teljesítménykényszer alatt a gyermek.