Diszlexia-diszgráfia fejlesztés – Szókincsbővítés

DISZLEXIA-DISZGRÁFIA FEJLESZTÉS – SZÓKINCSBŐVÍTÉS

  • Diszlexia-diszgráfia fejlesztés Szólánc: szavak gyűjtése, az előttünk hallott szó utolsó hangjával kell kezdődnie a következő szónak (pl.: Gábor – Róbert – Tamás). Témakörök kicsiknél: állatok (emlősök, madarak, ragadozók, négylábúak), zöldségek, gyümölcsök, iskolai eszközök, fiú- és lánynevek, foglalkozások) – nagyoknál: igék, melléknevek, köznevek, tulajdonnevek.
  • Szóalkotás: szóban vagy írásban is lehet gyakorolni; szóban: kétszótagú szavak 1. szótagját mondjuk a gyermeknek, ő pedig kiegészíti azt egy értelmes szóvá, írásban: egy lapra felírjuk 2 oszlopban a szavak 1. és 2. szótagját, a gyermek pedig összepárosítja ezeket (nehezítés: 3-4 szótagból álló szavakat írunk le szótagolva és ezekből kell értelmes szavakat alkotni).
  • Szavak gyűjtése: 1 képről (pl.: nappali, konyha, étterem, utca, játékbolt, állatkert, testrészek) kell szavakat gyűjteni néhány perc alatt, nagyobbaknál nem muszáj a kép, szóban mondunk egy témakört és az alapján gyűjtünk szavakat, stopperórát beállíthatjuk 1-2 percre (ha van otthon tick tack bumm játék, akkor adogatjuk egymásnak a bombát, és akinél felrobban, ő veszít).
  • Szavak gyűjtése: kiválasztunk egy betűt, mellyel a gyermekek megpróbálnak minél több szót összegyűjteni, az nyer, aki 2 perc alatt több szót ír le (nehezíteni lehet, hogy egy adott témakörben gyűjtik a szavakat – pl.: tulajdonnevek, igék, melléknevek).
  • Szókereső: feladatlapokon a gyermekek különböző témakörök (pl.: fiúnevek, lánynevek, foglalkozások, ételek, közlekedési eszközök, földrajzi nevek) szerint keresik a szavakat, függőlegesen, vízszintesen és átlósan.
  • Szavakban elbújt igék keresése; pl.: porlepte, futó, rágó, álmos
  • Szavakban elbújt állatok keresése; pl.: kulipintyó, kökörcsin, kerekecske, főz, kocsibejáró, kiabálna, galiba, borzalom, paróka, kisasszony, apával – szavak jelentésének megbeszélése, a gyermek alkosson mondatokat az ismeretlen szavakkal (előtte magyarázzuk el a szót és mondjunk 1-2 példamondatot az adott szóval)
  • Összetett szavakban keresünk minél több értelmes szót. Pl.: papírzsebkendő: zseb, pap, ír, kendő – Hódmezővásárhely: vásár, sár, mez – társasjáték: tár, sas, ék.
  • Közmondások összeillesztése:

Madarat tolláról                                          ne is egyék!

Ki nem dolgozik                                          ember barátjáról.

Ki korán kel                                                 ritkán jó.

Mit nem kívánsz magadnak                        aranyat lel.

Hamar munka                                             ne tedd másnak.