Diszlexia-diszgráfia – a nyelvi képességek fejlesztése

Diszlexia-diszgráfia – a nyelvi képességek fejlesztése

Fejezd be  a szót!

Az asztalon tárgyak találhatók, amelyek K és T hanggal kezdődnek. Például: kesztyű, kanál, kutya, kulcs, kenyér, kifli, kígyó, tányér, tészta, toll, tulipán, tükör. A tanár kiejti a tárgyak első szótagját, amelyik gyermek először be tudja fejezni a szót, kezébe veheti a tárgyat és eldughatja a teremben. Így mindent elrejtenek a végén. A játék következő részében soroljuk fel, milyen tárgyak voltak az asztalon! Amit fel tudnak sorolni, annak a képét a mágnes táblára erősítjük. Ki tudja hová rejtettük a kesztyűt?

Helykereső

Megadunk egy betűt. Ez a betű legyen például az L. Olyan rajzokat készítünk, amelyek nevében szerepel a kiemelt betű (asztal, ló, sál, kifli…). A nevek helyét lepontozzuk. Meg kell találni a betű helyét a szóban.

Rakd össze!

Kirakunk néhány képet. A hozzájuk tartozó szavakat szótagokra bontjuk és összekeverjük.  A szótagokból kell kiválasztani és összeállítani a szavakat. Nehezítésképpen megadhatunk felesleges szótagokat is.

Állatnevek alkotása

A gyermekeknek a megadott betűkből kell szavakat: állatneveket alkotnia – a betűket többször is felhasználhatják. Betűk: K – A – L – Z – S – Ü – Ő – I  – C – M

Dobbants, tapsolj!

A játékosok körbe ülnek. Kiválasztanak két hangot, mondjuk az „e“-t és a „s“-t. Amikor az egyiket hallják, dobbantanak, amikor a másikat tapsolnak. Ezután sorban minden játékos mond egy-egy szót. Ha valaki azt mondja: erő, akkor dobbantani kell. Ha erős-t mond, dobbantani is kell, és tapsolni is. Ha azt mondja, hogy Ede, vagy Elemér, kétszer kell dobbantani. A sas szóra kétszer kell tapsolni és amelyik gyerek eltéveszti, zálogot ad. A hangokat időnként váltogassuk. Aki eltéveszti a következő cselekvést és rosszkor dobbant, vagy tapsol, zálogot ad, vagy kiesik a játékból.

Mondatok sorrendje

A mondatokat írjuk le, vagy nyomtassuk ki, majd vágjuk szét a papírt, melyeket a gyermek sorrendbe tesz. A mondatokat számozással is sorrendbe teheti a gyermek.

                                 Mind a kettő magának akarja.

                                 A csibék fölborulnak.

                                 Két kis csibe megy az úton.

                                 Húzzák, húzzák kétfelé.

                                 Most mindegyiknek fél giliszta jut.

                                 A giliszta elszakad.

                                 Találnak egy hosszú gilisztát.