Gondolkodást fejlesztő, szókincsbővítő gyakorlatok

Gondolkodást fejlesztő, szókincsbővítő gyakorlatok – szóképzés, szóalkotás, közmondások

1. Szóbújócska – Keresd meg a keresztneveket az alábbi szavakban!

EDELÉNY –  RÁRONT – LAPÁLLÁS – ROHANNA – DNYESZTER – VIRRADÓRA

2. Szóképzés – Az alábbi szavakból képezz értelmes szavakat!

TÁBOR               LAKAT               PÁLMA               MÁSOL               REZEG               UGRÁS

3. Közmondások – Írd le helyesen az összekevert közmondásokat!

Ki mit főzött, ha sokan emelik.

Az alma nem esik bolond lyukból.

Nesze semmi, kis helyen is elfér.

Nagy teher is könnyű bolond szél fúj.

Fogd meg jól, messze a fájától!

Ki sokat markol, egye meg!

Sok jó ember keveset fog.

4. Szófejtő – Alkoss a 6 szóból hármat!

vak, dió, fal, tár, rá, rak

vár, víz, ás, olt, szer, bú

5. Szóbújócska

Hány keresztnév olvasható ki a következő szóból?            OLAJOSKANNA

6. Szóbarkácsolás

Megadtam 10 szót, melyekkel az a feladatod, hogy minden szóból vegyél ki egy betűt úgy, hogy a maradék szó is értelmes legyen.

KÍSÉRET – PEREC – SZÉKHELY – ÜGYELET – HAJTÓ – FELESÉG – PÁRTA – MÉRLEG – KERET – BUNDA

7. Szólánc

Juss el a póktól a rákig, a süntől a sasig és a sejttől a borzig úgy, hogy mindig csak 1 betűt változtatsz a szavakban!
Pl.: hal – hat – tat – tét – vét – vet – cet.

Megoldások

1. feladat: Ede, Áron, Pál, Hanna/Anna, Eszter, Dóra

2. feladat: bátor, alkot, lámpa, álmos, zerge, sugár

3. feladat: Ki mit főzött, egye meg! – Nagy teher is könnyű, ha sokan emelik. – Bolond lyukból bolond szél fúj. – Az alma nem esik messze a fájától! – Nesze semmi, fogd meg jól! – Ki sokat markol, keveset fog! – Sok jó ember kis helyen is elfér.

4. feladat: falvak, rádió, raktár, szerviz, búvár, oltás

5. feladat: Lajos, Anna

6. feladat: kísért, perc, székely, ügylet, ajtó, eleség, párt, méreg, kert, Buda

7. feladat: pók – bók – bak – rak – rák, sün – sül – sál – sás – sas, sejt – sajt – sújt – bújt – bojt – bort – borz