Intelligencia tesztek

Intelligencia tesztek

Az intelligencia a gyermekek összetett képességrendszere, amely lehetővé teszi különböző problémák megoldását és a környezetbe való sikeres beilleszkedést, alkalmazkodást. Az intelligencia lehetővé teszi, hogy a gyerek racionálisan gondolkodjon (ésszerűen viselkedjen) és eredményesen bánjon a környezetével.

Bender A és Bender B teszt – a vizuomotoros koordináció vizsgálata

A Bender tesztek segítségével vizsgálható a tér- és formaészlelés, valamint a mozgásképesség. A grafomotoros teljesítmény az életkor és a gyakorlás függvénye. Egyenletes fejlődés esetén az értelmi fejlettség és a vizuo-motoros koordináció szintje szinkronban van. De ne aggódjunk, ha a gyerek nem tudja megoldani a feladatokat, mert ez nem feltétlen jelent alacsonyabb értelmi szintet.

Bender A próba: (4-6 éves gyermekek részére)
A sorozat 10 kis ábrából áll. Az első „A” jelet visel, a többi 1-9-ig van számozva. Minden táblán egy ábra van, ezt kell lemásolni a. A munkához 21×15 cm-es papírlapot adunk a gyereknek, amelyeket előre megszámozunk. Csak grafitceruzát lehet használni. Ha rontott a gyermek, újra kell kezdenie a rajzolást.

Bender B próba: (6-12 éves gyermekek részére)
A próba megoldása során különböző mértani ábrákat kell lemásolni. Pontok, vonalak alkotnak szögeket és alakzatokat, szokatlan elrendezésben.

Frostig-teszt – a vizuális percepció (észlelés) vizsgálata

A Frostig-teszt vizsgálataiból megállapíthatjuk, hogy a percepció (észlelés) fejlődésének zavarai és a tanulási nehézségek között szoros kapcsolat van. A teszt 4-7 éves gyerekek egyéni és csoportos vizsgálatára alkalmas. A tesztfelvételi idő életkortól függően kb. 30-45 perc, mely 5 részből áll:

1. szem-kéz koordináció
– látási és mozgási ingerek összerendeződése, illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységek: rajzolás, írás, fogás, labdadobás, elkapás, futás kivitelezése

2. alak-háttér percepció
– szavak felismerése a mondaton belül, tájékozódás a könyvekben

3. alak állandóság
– egy tárgy, ábra formájának észlelése, geometrikus formák felismerése

4. térbeli helyzet
– tárgy téri elhelyezkedése és iránya, tájékozódás saját testen és térben, térbeli helyzet felfogása (alatt, mellett, közel, távol stb.)

5. térbeli viszony
két vagy több tárgy helyzete önmagához, tárgyak egymáshoz való kapcsolata, olvasáskor a betűk sorrendje

A vizuális észlelés fejlődése a környezettel szoros összhangban megy végbe. Azoknál a gyermekeknél, akiknek több vizuális tapasztalatszerzésre van lehetőségük, gyorsabban fejlődnek ki a kognitív sémák (emlékezet, figyelem, gondolkodás, érzékelés).