Iskolaérettségi vizsgálat

ISKOLAÉRETTSÉGI VIZSGÁLAT

A vizsgálatot pedagógusból (tanító, óvópedagógus), gyógypedagógusból, pszichológusból álló csapat végzi.

Az iskolaérettségi vizsgálat részei:

 • Adatok és anamnézis felvétel
 • Csoportos vizsgálat
 • Egyéni vizsgálat
 • A vizsgálat eredményeinek megbeszélése a szülővel, javaslat a beiskolázással kapcsolatban
 • Szakvélemény készítése

Anamnézis felvétel

A szülőkkel, főként az anyával folytatott irányított beszélgetéssel térképezik fel a gyermek eddigi fejlődésének irányát, ütemét. A fogantatástól egészen a vizsgálat időpontjáig. Főbb szempontok: a terhesség lefolyása, a születés körülményei, csecsemő- és kisgyermekkori testi, mozgás-, beszéd- és érzelmi fejlődés, óvodai beilleszkedés, a család szociális háttere és érzelmi légköre.

Csoportos vizsgálat

Az adott napra behívott gyermekek együtt vesznek részt rajta. Időtartama kb. 40 perc.

 1. Emberrajz készítése (Goodenough-féle emberalak-ábrázolás)
 1. Szegélydísz vizsgálat: A feladat a forma kivitelezést, iránytartást, monotóniatűrést, feladattudatot, munkatempót vizsgálja. A formák másolásának hibája vizuomotoros koordináció gyengeségre utal.
 1. Mennyiségek elrendezése: A feladat formák, ábrák másolása síkban – írásban vagy térben – korongokkal kirakni a látott mennyiséget.
 1. Edtfeldt vizsgálat: A gyereknek két hasonló formáról el kell döntenie, hogy azonosak-e. A sikertelen feladat megoldás későbbi betűtévesztésekre utalhat.
 1. Tematikus ábramásolás: Házat, fenyőt, asztalt ábrázoló rajz pontos lemásolása a feladat.
 1. Történet reprodukálása (elmesélése)

Egyéni vizsgálat

1. Általános tájékozottság

2. Történet visszahallgatása

3. Mennyiségismeret, műveletek

4. Formaemlékezet

5. Képolvasás

6. Problémamegoldás gyakorlati élethelyzetekben

7. Analógiás gondolkodás

8. Kauzális gondolkodás képrendezéssel

9. Analitikus-szintetikus gondolkodás

10. Emlékezet