Részképességzavarok – 2. rész

Részképességzavarok – Figyelemhiányos hiperaktivitás zavarra utaló tünetek

 • Nagyon ügyes a nagymozgásokban vagy éppen ellenkezőleg, a nagymozgása összerendezetlen
 • Állandóan rohangál, ugrál, felmászik mindenhova
 • Vakmerő, nem fél semmitől, nincs veszélyérzete
 • Gyakran megsérül
 • Úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá
 • Nehezen követi az utasításokat
 • Nehezen fogadja el a szabályokat
 • Nem szeret társaival játszani
 • Figyelme csapong, könnyen elterelődik
 • Nehezen tud egyhelyben ülni, állandóan nyüzsög
 • Nem tud várni, azonnal akar mindent
 • Hamar ráun a játékokra, és gyakran váltogatja őket
 • Ha valamilyen kívánsága nem teljesül azonnal, indulatosan reagál (pl.: agresszió, sírás, dühroham)
 • Állandóan beszél
 • Nem lehet egyedül hagyni, igényli a felügyeletet, a felnőtt jelenlétét
 • Nem szeret rajzolni
 • Sokszor veszíti el a játékait

Érdemes szakemberhez fordulni, ha a tünetek közül legalább hatot tapasztalnak gyermekükön, melyek legalább fél éven át fennállnak!

Mozgás; motórium zavarra utaló jelek

 • A 2 testfél összehangolt működése nehézkes (pl.: páros lábbal ugrás)
 • Mozgásos asszimetria (az egyik végtag feltűnő ügyetlensége)
 • Motoros ügyetlenség (pl.: lépcsőn járás, akadály átlépése / átugrása)
 • Testtartás problémái (pl.: túl feszes, görcsös tartás vagy túlzottan petyhüdt végtagok)

Finommotoros koordináció zavarra utaló jelek

 • Cipőkötés, gombolás gondot okoz
 • Vágás, gyurmázás, gyöngyfűzés, hajtogatás problémát okoz
 • Görcsös ceruzafogás
 • Nem ismeri az ujjait

Dominancia zavara (a gyermek jobb vagy bal kezessége)

 • Keresztezett dominancia
 • Kevert dominancia
 • Kétoldaliság

Lateralitás zavara (oldaliság)

 • Kialakulatlan testséma
 • Bizonytalanság a bal-jobb fogalmával kapcsolatban
 • Iránycsere
 • Soralkotás jobbról balra történik

Beszéd zavarai

 • Megkésett beszédfejlődés
 • Elhúzódó beszédhibák (pl.: pöszeség, hangzócserék, elmosódott artikuláció, motyogás, hadarás)
 • Szegényes szókincs (pl.: tőmondatok használata, kevés ige használata)
 • Túlzott bőbeszédűség
 • Diszgrammatikus beszéd (toldalékok helytelen használata)
 • Névutók hiánya
 • Mese és vers tanulása nehézkes

Hallási percepció (észlelés) zavarai

 • Rosszul értelmezi a hallási ingereket (pl.: zöngés-zöngétlen hangok keverése, rövid-hosszú hangok keverése, gyakran visszakérdez, bizonytalan abban, hogy mit hallott)

Vizuális percepció (észlelés) és emlékezet zavarai

 • Bizonytalan formafelismerés
 • Irány szerinti tájékozódás nehézsége (pl.: egy irányba néző dolgok felismerése)

A tünetek fennállása esetén rendkívül fontos a gyermekek fejlesztése és jövőjük érdekében a korai szűrés! A tanulási zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára fontos a szakemberek mihamarabbi felkeresése a prevenció/megelőzés sikeressége érdekében!