Sajátos nevelési igény (SNI)

Sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.

Ezek a gyermekek, tanulók a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozottak (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, figyelemzavar, magatartászavar). A diákok bizonyos tantárgyak alól felmentést kaphatnak (diszlexiások nyelvtanból vagy a helyesírás osztályzása alól, diszkalkúliások matekból).

A sajátos nevelési igényű tanulók integráltan tanulhatnak (normál általános iskolában) és hetente több alkalommal speciális egyéni vagy csoportos fejlesztést kapnak gyógypedagógustól, logopédustól, mozgásterapeutától, pszichológustól.

b7736611e27d837858df80ab88d65bf7