Tanulási nehézségek

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK

A tanulási nehézségeket 3 csoportra oszthatjuk: tanulási gyengeség, tanulási zavar és tanulási akadályozottság.

Tanulási gyengeség: Ez a legkevésbé súlyos tanulási probléma, amely külső körülmények következménye (pl.: hátrányos szociális környezet, túl sokat hiányzás, leterheltség). Fáradékonyság, figyelmetlenség jellemzi a tanulókat. Ez a nehézség csak átmeneti jelleggel jelentkezik. Megszüntethető korrepetálással, differenciált fejlesztéssel (egyénre szabottan történik a fejlesztés, pl.: lassabb tempóban haladunk a tananyaggal, sok eszközt használunk a feladatokhoz; számoláshoz, több pihenőidőt tartunk a gyermekekkel, sok mozgásos gyakorlattal színesítem a fejlesztést, tanulást – babzsákos, labdás gyakorlatok, mágnestábla használata betűtanuláshoz, számoláshoz).

Tanulási zavar: Az iskolai követelmények teljesítéséhez szükséges képességek zavart működése és sajátos magatartás jellemzi a gyermekeket (pl.: magatartászavar, hiperaktivitás). Óvodásoknál problémák lehetnek az érzékeléssel, észleléssel, figyelemmel, gondolkodással, emlékezettel és/vagy a mozgással (pl.: egyensúlyozásnál). Iskolásoknál a tanulás egyes részterületein mutatkoznak nehézségek; olvasás, írás, helyesírás, számolás terén.

Sok szülő a gyermeke hozzáállásában látja a hibát, pedig nem a gyermek eszével van a probléma, hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges alapfunkciók fejletlensége okoz nehézséget.

Tünetei óvodáskorban:

  • megkésett beszédfejlődés
  • rendezetlen; bizonytalan mozgás, egyensúlyproblémák
  • fejletlen kézügyesség; rossz ceruzafogás
  • gyenge ritmusérzék
  • téri tájékozódás problémái: iránytévesztések

Nagyon fontos már óvodás korban elkezdeni a fejlesztést, mert ezáltal könnyebb lesz az iskolai nehézségek leküzdése.

Tanulási akadályozottság: A problémák, nehézségek a tanulás minden területén (több tantárgyban) jelentkeznek. Különösen jellemző a kognitív funkciók lassabb fejlődése (észlelés, érzékelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás).

Okai: genetikai problémák, idegrendszeri sérülés, fejlődésbeli hiányosságok, tartósan hátrányos szociális környezet. Tünetei lehetnek: lassú tanulás, memória problémák, agresszió, szorongás, magatartászavar, motiválatlanság.

A tanulásban akadályozott diákoknál a tananyag feldolgozása nem az életkornak megfelelően történik, ezért fontos minél korábban elkezdeni a rendszeres és intenzív gyógypedagógiai fejlesztést és terápiát.