Tanulási zavarok

A tanulási zavaroknak 3 fő típusát különböztetjük meg:

 1. Részképességzavarok
 2. Komplex tanulási zavarok
 3. Viselkedési zavarok

I. Részképességzavarok

A részképességek kognitív (megismerő) és motoros (mozgásos) funkciók. Ha ezen a 2 területen mutatkozik eltérés, akkor beszélünk részképességzavarról, mely független az intelligenciaszinttől.

1. A kognitív funkciók zavara

a) percepciós zavar: a gyermekek érzékszervei megfelelően működnek (jól hallanak, látnak stb.), de a beérkező információkat nem tudják pontosan értelmezni; a központi idegrendszerük nem tudja ezeket az információkat tárolni és továbbítani

 • egyensúlyrendszer zavara: bizonytalanság érzése – nem mer fára mászni; fél lábon állni, kevés inger észlelése – nem szédül forgás közben, sok inger észlelése – gyakran szédül
 • auditív rendszer zavara: nem tudja; melyik irányból jön a hang, nem tud egy kiválasztott hangra figyelni
 • vizuális rendszer zavara: betűtévesztések; betűcserék (b-d, q-p), nem tud betűkből szavakat; szavakból mondatokat alkotni
 • taktilis-kinesztetikus (tapintás és saját test érzékelése) rendszer zavara: erősen fogja meg az embereket és a tárgyakat, nem érzékeli pontosan saját testét (gyakran mellé nyúl)

b) figyelemzavar: a gyermekek figyelme könnyen elterelődik

c) emlékezeti probléma: a gyermekeknek nehézséget jelent a tárgyak, szavak tárolása és felidézése

d) gondolkodási zavar: a gyermekeknek a fogalmi gondolkodás okozza a legnagyobb nehézséget (nem tudnak átvitt értelemben gondolkodni, elvonatkoztatni) – pl.: bennfoglalás, ok-okozati összefüggések

2. A motoros funkciók zavara

a) izomtónus zavara: hipotónus – a gyermek erőtlen; fárasztó a mozgás, hipertónus – a gyermeknek nagy ellenállást kell leküzdenie egy mozdulatért

b) nagymozgás zavara: az újszülöttkori reflexek megmaradtak, a gyermek ügyetlen; bizonytalan

c) finommotorika zavara: ujjai remegnek; görcsösek, nem tud fújni; nyelvvel csettinteni, szemével nem tud követni

d) cselekvés tervezésének, irányításának zavara: bizonytalanság a jobb-bal irányokban, nem alakult ki a gyermek lateralitása (jobb-bal kezessége) – nem ismerhető fel melyik agyfélteke domináns, a 2 testfél nem tud együttműködni

e) hiperaktivitás: a gyermek megállás nélkül futkározik, képtelen egy helyben ülni, alvás közben is mocorog, nem tud várni egy játékban, nem tudja befejezni, amit elkezdett, figyelme könnyen elterelődik, nem tud folyamatosan koncentrálni egy adott feladatra, a játék sem köti le

f) dominancia (kezesség): a kialakulásához több tevékenységben is meg kell figyelnünk a gyermeket (pl.: rajzolás, írás, evés, labdapattogtatás, labdarúgás, telefon; kilincs használata

II. Komplex tanulási zavarok

          Diszlexia – Diszgráfia – Diszkalkúlia

III. Viselkedési zavarok

A gyermek nem érdeklődik a tanulás iránt, nincs motiváció, gyakran szorong, nem reális az önértékelése, nehezen illeszkedik a csoportba; osztályba.

Magatartászavarok

 1. hiperkinetikus zavarok: figyelmetlenség, csapongás, szabályok megszegése, konfrontáció
 2. magatartási zavarok: agresszív viselkedés, iskolakerülés, lopás, hazudozás
 3. emocionális zavarok: dadogás, hadarás, körömrágás, ujjszopás, orrpiszkálás, táplálkozási zavarok, mozgászavarok, depresszió, szorongás

A magatartászavar tünetei:

 • nem tud nyugton ülni
 • feladatvégzés közben többször elhagyja a helyét
 • sokat beszél
 • nyugtalanul alszik
 • nem tud csendesen játszani
 • nem tud várakozni
 • gyakran félbeszakít másokat
 • viselkedése kiszámíthatatlan
 • feledékeny
 • figyelme könnyen elterelődik
 • nem követi az utasításokat
 • mozgása merevebb
 • ritmusérzék fejletlen
 • kimaradtak mozgásfejlődési fázisok
 • frontérzékeny