Verbális és nonverbális IQ tesztek

VERBÁLIS ÉS NONVERBÁLIS IQ TESZTEK

Binet-Simon féle intelligenciateszt

     Ez az első, gyermeki intelligenciát vizsgáló eljárás. A kérdések és feladatok a könnyű feladatoktól kezdve haladnak az egyre nehezebbek felé. Az intelligencia szintjét lényegében az jelzi, hogy a gyerek meddig jut el ezekben a feladatokban, vagyis hány feladatot teljesít hibátlanul. A feladatok korcsoportok szerint különbözőek. Mindegyik változat a globális intelligenciát méri.
A Budapest-Binet teszt 3-16 éves korig méri az általános intelligenciát. A próbák alapján intelligencia kort számítunk, (IK) melyet az életkorral (ÉK) összevetve megkapjuk a fejlődési előny, illetve az elmaradás mértékét.

Raven – teszt

     Ez egy nonverbális teszt, 5-10-11 évig használjuk. Ez a teszt egyetlen próbasorozatot tartalmaz, amely 5 sorozatból (egyenként 15 db) – geometriai figurákat ábrázoló képből – áll.
Minden táblán van egy nagyobb és egy kisebb méretű kép. A nagyobb képből hiányzik egy rész, ezt kell kiválasztani a kisebbek közül, amelyek méretben mind megegyeznek a hiányzó résszel, tartalomban azonban csak egy illik oda. Minden feladatnak csak egy megoldása van. A feladatok fokozatosan nehezednek.
A tesztnek kétféle formája van: egyik egy dobozos, a másik pedig egy könyv. A dobozosnál mindig az elsőként a mintába helyezett darab alapján értékelünk, míg a könyv- formánál mindig az utolsó választást tekintjük válasznak.

SON teszt

     A tesztet főleg hallássérült, illetve a verbális kommunikációban gátolt halló gyermekek vizsgálatánál alkalmazzák (pl.: beszédfejlődési zavar, mutizmus, szorongás, autizmus, értelmi fogyatékosság). A SON teszt 8 részből áll, mely a gondolkodás, formaészlelés, emlékezet, kombinatív készség (képkiegészítés) és absztrakciós készség (analógiák – válogatás) vizsgálatára alkalmas.

MAWGYI-R

     A teszt a verbális intelligencia vizsgálatához nyújt segítséget. A feladatok fokozatosan nehezedő sorrendben követik egymást. Verbális rész (beszéd): általános ismeretek, helyzetek megértése, számismétlés, számolási feladat, összetartozás (főfogalom megnevezése). Non-verbális rész: képrendezés, képkiegészítés.
A MAWGYI-R-ben a teszteredmények minőségi analízise, képességprofilok értelmezése igen jó lehetőséget biztosít az egyéni fejlesztési tervek, célzott korrekciós programok kidolgozásához, különösen az organikus hátterű teljesítményzavaroknál mutatkozó performációs deficitek mutatják meg jól, pl.: a téri orientáció, rész-egész viszony felismerése fejlesztésének szükségességét.