A gondolkodás fejlesztése

A gondolkodás fejlesztésénél fontos a manipulálás (konkrét tárgyakkal történő cselekvés) és a sok gyakorlás, mert ezeknek a gyermekeknek nehéz a gondolati síkon való műveletvégzés (nem tudnak átvitt értelemben gondolkodni).

Az iskolai feladatok megoldásához is mindig használjunk eszközöket (pl.: számoláshoz korongokat, pálcikákat, ceruzákat – irányok gyakorlásához színes karkötőket).

A tárgyi tevékenykedések közben jelentkező problémák megoldása fokozatosan függetlenedik a cselekvéstől, és a szavakban történő kifejeződésen keresztül vezet a képzeletben történő megoldások kereséséhez, a gondolkodáshoz.

Fejlesztési célok:

 • a gondolkodás fejlesztéséhez fontos, hogy a gyermekek megismerjék önmagukat és kialakuljon az én tudatuk
 • környezetük megismerése (lakóhely, szokások)
 • el tudjanak igazodni környezetükben
 • tudjanak alkalmazkodni környezetükhöz, a változásokhoz
 • elemi fogalomrendszer kialakítása (nevek, színek, számok, formák, használati tárgyak), ezen ismeretek rendszerezése
 • egyszerű problémamegoldási módszerek megismerése és elsajátítása, alkalmazása (kommunikációs problémáikra)

Fejlesztési feladatok, játékok

 • főfogalom alá rendelés (pl.: járművek közül a levegőben közlekedők kiválogatása, ételek közül a zöldségek kiválogatása)
 • különbségek megfigyelése (pl.: 2 hasonló formájú betű közötti különbségek írásban -b/d és hangzásban – g/k)
 • változás megfigyelése (pl.: szoba megfigyelése után megállapítani mi változott)
 • logikai összefüggések megfigyelése (pl.: logikai készletből  kiválogatjuk a piros/nagy/lyukas formákat és a gyermek állapítsa meg a szabályt; alkothatunk sorozatot is, melyet folytasson a gyermek)
 • analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése
 • hiányok pótlása: szimmetria, rész-egész viszony (pl.: ábrák átmásolása – rajzok kiegészítése)
 • általánosítás, konkretizálás
 • analógiás gondolkodás fejlesztése (pl.: tárgyak, járművek, ételek közötti hasonlóságok felismerése)
 • téri tájékozódás fejlesztése
 • idői tájékozódás fejlesztése
 • testfogalom fejlesztése
 • szám- és mennyiségfogalom fejlesztése
 • társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése (pl.: viselkedés az óvodában/iskolában, utcán, áruházban, játszótéren – szituációs játékokkal gyakorolhatjuk)
 • hangulatok, érzelmek felismertetése (pl.: kommunikációs játékok; szituációk)
 • kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése (pl.: mesealkotás, festés, gyurmázás)

A Képességfejlesztés, Mozgásfejlesztés, Diszlexia-diszgráfia és a Diszkalkúlia kategória alatt találtok fejlesztő ötleteket, játékokat, feladatokat mindegyik képesség fejlesztésére! 🙂