Emlékezetfejlesztés

Emlékezetfejlesztés játékokkal

Nevek megjegyzése

Ismerkedő játék és memória játék is egyben. Mindenki kitalál a keresztneve kezdőbetűjével egy szót, ami lehetőség szerint jellemző rá, vagy esetleg egy növény vagy egy állat neve. A kezdő játékos elmondja az „új nevét“ (pl.: Macska Margit), a következő elismétli az elsőt, majd hozzá teszi a sajátját. Így megyünk végig, az utolsónak minden nevet el kell ismételnie.

Add tovább a mozdulatot!

A játékosok körben ülnek (ezt érdemes többen játszani). A „játékvezető” elmondja és bemutatja a játékot, amelynek lényege, hogy elindít és átad egy mozdulatot a mellette ülőnek. A szomszéd az átvett mozdulatot megismételve adja tovább a mellette ülőnek. A többiek figyelnek, hogy pontosan tudják leutánozni a mozdulatot.

Betű-játék

A szülő 8-10 betűt (vagy számot) ír fel a táblára, amit a gyermek(ek) 2 percig nézhet(nek). Ezután eltakarjuk a betűket, és emlékezetből kell leírni a megfigyelt betű-sorozatot. (Óvodásoknál rajzolhatunk 4-5 óvodai jelet.)

Csomagolom a hátizsákom

Elkezdjük a játékot azzal a mondattal, hogy „Csomagolom a hátizsákom és egy vajas kenyeret teszek bele”. Ezután a gyermek megismétli ezt a mondatot és hozzátesz még valamit (pl.: almát teszek bele). Mindig meg kell ismételni az előző szavakat egy új szóval toldjuk meg a mondatot és megfigyeljük, mennyi tárgyat tud felidézni gyermekünk.

Szóemlékezet

Felírunk 10-15 szót (pl.: mágnestáblára), melyeket a gyermek többször is elolvas, majd emlékezetből megpróbálja elmondani az összes szót. Ezt a feladatot kiegészíthetjük rajzzal is, pl.: csak a gyümölcsöket rajzolja le.

Hallás utáni szóemlékezet

Szavak mondunk a gyermeknek, melyeket egyszeri meghallgatás után lerajzol vagy leír.

Mondatpiramis

Mondunk egy rövid mondatot, melyet a gyermek kiegészít egy szóval, majd felváltva hozzáadunk egy újabb szót mondatunkhoz. (Pl.: Kata játszik. Kata és Timi játszik. Kata és Timi labdával játszik. Kata és Timi a kertben labdával játszik. Kata és Timi délután a kertben labdával játszik.)

Játékos szövegmemoriter

Az alábbi szöveget olvassuk fel, majd a gyermek próbálja elmondani a hallott mesét!

                                 Szervusz 10, hogy vagy 20?

                                 Hát a harminc nem beteg?

                                 Üdvözlöm a 40-et.

                                 Ötven néni, mondja meg a

                                 Hatvan bácsinak, hogy ne hetvenkedjen

                                 Azzal a 80 forintjával, mert 90-szer úgy

                                 Ránézek, hogy 100 felé szalad.