Emlékezetfejlesztő gyakorlatok

Emlékezetfejlesztés otthon, mozgásterápiákon, tanórákon, testnevelés órákon: mondókák, mozgássorozatok megtanulása auditív (hallás), vizuális (látás), kinesztetikus (mozgás), taktilis (tapintás) ingerek által. Mozgásfejlesztéseken a gyakorlatok között, „pihenésképpen” gyakorolhatjuk a hallási és látási emlékezetfejlesztést különböző játékokkal, eszközökkel.

Auditív (hallási) emlékezetfejlesztés

 • mondókák, dalok, versek megtanulása
 • szólánc: szavak ismételgetése
 • mozgássorok, feladatok elismétlése, elvégzése

Vizuális (látási) emlékezetfejlesztés

 • mozgások, mozgássorozatok bemutatása után a gyermek mondja el a gyakorlatokat, majd végezze el azokat

Taktilis (tapintási) emlékezetfejlesztés

 • különböző játékok, tárgyak, formák, számok, betűk kitapintása, majd megnevezése (csukott szemmel)
 • rajzoljunk a gyermek hátára, kézfejére (úgy, hogy ne lássa) formákat, számokat, betűket, melyeket a gyermek megpróbál kitalálni

Kinesztetikus (mozgási) emlékezetfejlesztés

 • labdadobás közben „g” hanggal szavak gyűjtése / járművek gyűjtése
 • a bemutatott mozgások, mozgássorozatok elismétlése
 • mozgáslánc (ez a játék hasonlít a szólánchoz, a gyermekek körben állnak és mindenki mutat egy mozgásformát, és megismétli az előtte bemutatott mozgásokat is)
 • tükörjáték: a gyermek velünk szemben áll, ő lesz a tükörképünk és bemutatunk először egy majd több mozgást, melyet a gyermek elismétel

Intermodális (többféle eszköz és módszer alkalmazása) emlékezetfejlesztés

 • mozdulatsorok elmondása, bemutatása, közben több eszköz alkalmazása (téri tájékozódási gyakorlatok, tapintási feladatok, labdagyakorlatok, szökdelések, ritmusgyakorlatok – tapsolás, dobbantás, kopogás) – példafeladat: páros lábbal szökdelés 3x – babzsák letevése a szék bal oldalára – egy ritmus (tá-ti-ti-tá) letapsolása – jobb kézzel egy háromszög kitapintása és kivétele egy zsákból (csukott szemmel tapogasson a gyermek)
 • ritmusgyakorlatok tapsolással / koppantással, közben mondóka mondása
 • ritmus kirakása korongok, pálcikák segítségével
 • karikákon szökdelés: kétféle színű karikáknál a gyermek jobb lábbal csak a zöld, bal lábbal csak a sárga karikákba ugorhat, ha kék színű karika következik, páros lábbal ugorjon bele, zöld színeknél zöldségek, sárgáknál hónapok, kéknél vízi állatok mondása – másik gyakorlat: zöld karikáknál leguggolás, sárgáknál 2 szökdelés egyhelyben, kékeknél tapsolás