Érzékelések

Az érzékelések fejlesztése

 • verbális érzékelés (beszéd)
 • auditív (hallási) érzékelés
 • vizuális (látási) érzékelés
 • taktilis (tapintásos) érzékelés
 • motoros (mozgásos) érzékelés
 • kinesztetikus (testmozgásos) érzékelés

 

Az érzékelések fejlesztése érzékszerveink különböző csatornáin keresztül történik, melyekre az alábbi felsorolásban találtok néhány példát, játékos gyakorlatot. 🙂

1. Auditív – kinesztetikus érzékelés

 • a gyermek azokba a körökbe léphet, amilyen színt hallott / azokra a betű-, vagy számkártyákra léphet, melyeket hallotta
 • számok, betűk levegőbe rajzolása, melyeket hallott a gyermek

2. Auditív – taktilis érzékelés

 • a gyermeknek meg kell érintenie azt a testrészt, játékot, tárgyat, melyet hallott

3. Auditív – vizuális érzékelés

 • TÁ-TI-TI ütemek hallás utáni képének kiválasztása
 • értelmetlen hangsorok kapcsolása tárgyakhoz – amelyik hangsort hallja a gyermek, azt a játékot kell megkeresnie (OPE = labda, ABI = üveggolyó, ERU = babzsák)
 • színeket mondunk – játék előtt mindegyik színhez megbeszélünk egy gyakorlatot, melyeket a gyermek elvégez (pl.: piros = célba dobás üveggolyóval, sárga = labdázás, kék = kúszás a falig)

4. Auditív – motoros érzékelés

 • jobbra gurulásnál állatneveket kell mondania a gyermeknek, balra gurulásnál pedig gyümölcsöket
 • csukott szemmel hangkövetés, akadályok kikerülése
 • hangszerek megszólaltatása után a gyermeknek ki kell találnia a hangszer nevét és, hogy honnan, melyik irányból hallotta a hangot

5. Vizuális – taktilis, kinesztetikus érzékelés

 • látott betűk, számok megformálása gyurmából
 • látott tárgyak megkeresése tapintással

6. Vizuális – auditív érzékelés

 • mondóka mondása közben jelzésünkre (kéz emelése, leengedése) a gyermek hangosabban, halkabban beszél
 • színekhez fogalmak rendelése: babzsákokon, karikákba szökdelés közben zöldnél hangszerek, pirosnál bútorok, sárgánál tanszerek gyűjtése

7. Vizuális – taktilis érzékelés

 • egy kép, betű tenyérre rajzolása (vagy egy másik gyermek hátára)
 • bemutatott alakzat megkeresése csukott szemmel (pl.: logikai készlet, szivacs / műanyag számok, betűk)

8. Vizuális – motoros érzékelés

 • tenyér- és talplenyomatokkal adjunk meg a gyermeknek egy mozgássort, melyet le kell szökdelnie

9. Taktilis – motoros érzékelés

 • betűk, számok letapogatása, majd lerajzolása
 • a gyermek hátára rajzoljunk betűket, számokat, formákat, melyet ő is lerajzol

10. Taktilis – auditív érzékelés

 • a gyermek testére rajzoljunk mintákat, melyekre ő egy megbeszélt hangadással válaszol (pl.: egyenes vonalnál „ó” hang kiejtése, hullámvonalnál „i-á” hang ejtése)
 • csukott szemmel állatok kitapogatása, majd a gyermek utánozza a kitalált állat hangját

11. Taktilis – verbális érzékelés

 • letapogatott tárgyak, betűk, számok megnevezése

12. Kinesztetikus – motoros érzékelés

 • a gyermeket egy kendővel, vagy ugrókötéllel irányítjuk (melyet mindketten erősen tartunk)