Gondolkodást fejlesztő játékok

Gondolkodást fejlesztő játékok

puzzle-1243091__180

Varázsdoboz

Ezt a játékot az egész család játszhatja, egy családtagot jelöljünk ki játékvezetőnek. A szülők és a gyermekek felváltva mondanak szavakat egy előre megbeszélt gyűjtőfogalom alapján. Pl.: állatok (háziállatok, vadon élők, négylábúak), gyümölcsök, zöldségek, piros színű dolgok, fiúnevek, lánynevek, fán termő gyümölcsök, vadállatok, emlősállatok, főnevek, melléknevek, igék, „k” hanggal kezdődő szavak. A játékvezető mondja meg, hogy az adott szó belefér-e a varázsdobozba. 🙂

Föld-levegő-víz

Ezt a játékot is érdemes többen játszani. A szülő lesz a játékvezető, aki a föld, levegő és víz szavakat mondja ki váltakozva. A gyermek(ek) pedig mondanak egy állatot, közlekedési eszközt stb., amely a megadott közegben előfordul.

Hol laknak az állatok?

Ehhez a játékhoz szükség van képekre, képeslapokra különböző élőhelyekkel (vizes terület, sivatag, havas táj, erdő, mező), a gyermek feladata, hogy megkeresse az állatok élőhelyet és elhelyezze őket a megfelelő képen.

Melyik gyümölcs/zöldség hol terem?

Ezt a játékot képek segítségével és mozgás gyakorlatokkal is lehet játszani. Az első játékhoz szükségünk van 1 képre, amelyen látható fű, bokor, fa. A szülő gyümölcsök, zöldségek képeit, figurákat ad a gyermekének, aki a megfelelő helyre teszi a gyümölcsöket, növényeket. A másik fajta játék pedig az, hogy a szülő mondja a gyümölcsöket, zöldségeket, a gyermek pedig leguggol, ha a földön termő, feláll, ha bokron és karjait magasba emelve nyújtózkodik, ha fán termő növényt hallott.

Szólánc

A gyermek(ek) és a szülő(k) felváltva mondanak szavakat az előző szó utolsó hangjával. Lehet nehezíteni a feladatot úgy, hogy egy adott kategóriában gyűjtünk szavakat (állatok, gyümölcsök, zöldségek, fiúnevek, lánynevek, nagyobbaknál főnév, melléknév, ige). Nálam a gyerekek nagyon szeretik ezt a gyakorlatot, főleg ha babzsákot is dobálunk közben. 🙂

Mondatlánc

A szülő mond egy rövid mondatot. A gyermeknek ki kell egészíteni egy-egy szóval a mondatot (kérdésekkel segíthetjük a feladatot). Pl.: Apa szerel. (Mit? – autót, Hol? – a garázsban, Mikor? – ma, most, délután).

Barkochba

Egy adott témakörben (állatokkal, gyümölcsökkel érdemes kezdeni) kiválaszt a gyermek egy szót, a szülő pedig megpróbálja kitalálni. A gyermek csak akkor kérdezzen a szülőtől, ha begyakorolták a kérdéseket, melyik állatra, gyümölcsre milyen tulajdonság igaz.

Összetett szavak

A tanulóknak minél több értemes szót kell gyűjteniük összetett szavakból, pl.: papírzsebkendő (pap, ír, papír, zseb, zsebkendő, seb, eb, ken, kend, kendő), alagútépítés, Hódmezővásárhely.