Kognitív képességeket fejlesztő játékok

Kognitív képességeket fejlesztő játékok

(figyelem, gondolkodás, emlékezet, észlelés-érzékelés)

Kapd el és vedd fel!

A játékot többen játszhatják. Nem kell hozzá más, csak néhány kavics. A játékosok egymás után játszhatnak. Aki sorra kerül, leteszi maga elé a kavicsokat. Egyet feldob, majd egyet hirtelen felkap a földről a markába. A lehulló kavicsot is el kell kapnia. Ha sikerül tovább játszhat. Újra feldob egyet, és amíg vissza nem esik, markába veszi a földről a második kavicsot. Majd újra feldobja az egyik kavicsot és felszedi markába a harmadikat, és így folytathatja mindaddig, míg újabb és újabb kavicsokat tud a markába felvenni, s az eközben feldobott kavics is a markába hull vissza.

Az észrevétlen tárgy

A gyermekek háttal állnak a terem egyik részében, távol a játékvezetőtől, aki eközben valamilyen tárgyat (kulcsot, gombot, fésűt) jól látható helyre tesz. Ezután jelt ad a játékosoknak, hogy keressék meg a tárgyat. Aki észreveszi, hogy hol van, nem nyúl hozzá, hanem szép csendben odamegy a játékvezetőhöz, a fülébe súgja, majd leül a helyére. Rendben minden játékos észreveszi a tárgyat. Aki elsőnek vette észre, az lesz az új játékvezető.

Mi van a dobozban?

Kisebb dobozokba különböző anyagú tárgyakat teszünk – gombok, gyufaszálak, pénzérmék stb. Megmutatjuk a gyerekeknek, aztán összekeverjük a dobozokat. Hallás után kell megkülönböztetni őket, mikor a játékvezető megrázza a dobozokat.