Kognitív (megismerő) funkciók

A kognitív (megismerő) funkciók 4 területre oszthatóak:

  • figyelem, megfigyelőképesség (vizuális és auditív figyelem)
  • gondolkodás (csoportosítás, analízis-szintézis, ok-okozati összefüggés)
  • emlékezet (vizuális és auditív, rövid távú; hosszú távú emlékezet)
  • érzékelés-észlelés (vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus észlelés)