Játékok kommunikáció fejlesztésére

JÁTÉKOK KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSÉRE

A szöveg marad

A játékosok párokat alkotnak. Közösen kitalálnak és leírnak egy rövid párbeszédet. Ezt a szöveget kell előadniuk különböző szituációkban. A szöveg mindig ugyanaz marad, csak a helyzet változik. Pl.: lehetünk dühösek, szomorúak, vagy jókedvűek egy adott szituációban, énekelve is előadhatjuk a párbeszédet, ránk van bízva, milyen helyzeteket találunk ki. Nonverbális jelekkel; testbeszéddel (mutogatással, grimaszolással, gesztusokkal) is kiegészíthetjük előadásunkat.

Fekete-fehér, igen-nem

A játékot ketten és csoportban is lehet játszani. Ha többen játsszuk, a játékosok körben ülnek. Egy játékos lesz a kérdező, aki bármit kérdezhet, és a többieknek gyorsan válaszolniuk kell rá, de úgy, hogy a fekete – fehér – igen – nem szavakat nem használhatják. A játékosok csak igazat válaszolhatnak. Aki hibázik, vagy túl sokáig gondolkodik, kiesik. Az nyer, aki legtovább benn marad, így ő lesz a következő kérdező.

Halandzsa

A csoport körben ül. Két ember kimegy és odakint megegyeznek abban, hogy miről fognak „beszélgetni”. Az lesz a feladatuk, hogy a csoportba visszatérve, csupán halandzsa nyelven fejezzék ki mondanivalójukat. A többieknek kell kitalálnia, hogy miről van szó. Érdemes több kört is játszani. Van olyan változata is a játéknak, amikor a halandzsa helyett csak és kizárólag számokat mondanak a játékosok.

Az egész világ így csinálja

A játékosok körben ülnek. Egy játékos kimegy. A többiek megegyeznek egy határozó szóban, például, okosan, türelmesen, türelmetlenül, méltóságteljesen stb. A feladat az, hogy amikor a játékos bejön, kitalálja az adott határozó szót. Olyan cselekvésre vonatkozó kérdéseket tehet fel, ami arra vonatkozik, hogy hogyan csinálja az adott dolgot az egész világ. Például: Hogyan mos autót az egész világ? Hogyan reggelizik az egész világ? A csoportból mindig mást kérdezhet, és akit kérdez, annak az a feladata, hogy gesztusokkal, mimikával, eljátssza az adott kérdésre a választ, úgy, hogy az a kitalálandó határozószónak megfeleljen, például méltóságteljesen mosson autót, reggelizzen, stb. Akinél a kitaláló rájön a határozószóra, ő megy ki a következő körben.