Kommunikációs képességek

chess-1294375__180

A kommunikációs képesség tudásunk és alapműveltségünk alapja, és szocializációnk illetve a társadalmi érintkezések fontos eleme. Ezen képesség fejlődésére nagy hatással van az otthoni környezet; a család és az óvoda, iskola. Ezáltal a gyermekek megtanulják az információkat megérteni és feldolgozni, önálló véleményt alkotni és ezeket kifejteni/előadni. A kommunikációs képesség fejlesztése rendkívül fontos a tanulás, a tudás, az emberi kapcsolatok, az együttműködés és a metakommunikáció (hanghordozás, tekintet, testbeszéd, mimika, gesztusok) elsajátításához és helyes alkalmazásához.

Ez egy általános képesség, mely az iskolában több tantárgy együttes, összehangolt munkájával (is) sokat fejlődik:

  • matek órán a jelek, szimbólumok alkalmazásával
  • nyelvtan órán a nyelvi kommunikáció eszközeivel: beszéd, olvasás, írás
  • nem nyelvi eszközökkel: illemtan, viselkedés; magatartás
  • tesi órán a társas kapcsolatok, együttműködés és a szabályok betartásával