Kommunikációs képességet fejlesztő játékok

KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉGET FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

Ház, fa, kutya

Ha csoportosan szeretnénk a játékot játszani, párokra osztjuk a gyermekeket. Minden pár tagjai egymással szembefordulva foglalnak helyet, térdük összeér, melyen elhelyezünk egy alátétet/mappát és egy A/4-es lapot, valamint egy filctollat, melyet mindkét gyermek megfog a kezével. Ezután arra kérjük a játékosokat, hogy hunyják be a szemüket és képzeljenek el egy tetszés szerinti tájat, benne egy házzal, a ház mellett egy fával, mellette, kutyával. Engedjék szabadon képzeletüket. Kb. 2-3 perc múlva arra kérjük a párokat, hogy szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak, a filctollat együtt fogva, egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. Amikor minden pár elkészült a feladattal, a képeket mindenki megnézheti. A párok beszámolnak érzéseikről, tapasztalataikról és közösen megbeszélik, milyen élményeket szereztek a „néma” rajzolás során.

Ismételd el más szavakkal!

A játékosok körben ülnek. A csoportból valaki elmond egy tetszőleges rövid történetet. A mellette ülő ugyanezt a történetet más szavakkal ismétli meg, a kikötés az, hogy közben egyetlen egy azonos szó sem használható fel. Aki téveszt, annak kétszer kell történetet ismételnie. Addig játsszuk, amíg mindenki egyszer mesélő és ismétlő is lesz.

Ki zörget?

Valaki kimegy a teremből, a többiek körben ülnek. Aki kiment, elképzel valakit vagy valamit, és zörgetésével, kopogtatásával igyekszik kifejezni kire gondolt. Bejön, leül, és a többiek elmondják, mit gondolnak ki mire gondolt, kit akar megjeleníteni a zörgető. Végül a zörgető is elmondja, kit és mit próbált megjeleníteni valójában.

Szinkronizálás

Páros játék. A pár egyik fele csak gesztusokkal, mimikával és mutogatással fejezheti ki magát. A pár másik fele beszél helyette, szinkronizálja a másik mozdulatait. Később cserélnek. A játék fordítva is elképzelhető: ebben az esetben nem a beszélő követi a mozdulatokat, hanem a beszédet illusztrálja (mutogatja, gesztikulálja) a másik fél.

Hotelportás

A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a vendég. A vendégek „némák”, nem tudnak beszélni, csak különböző non-verbális eszközökkel (gesztusok, mimika, mutogatás) fejezhetik ki magukat. Viszont mindnyájuknak van valamilyen problémája, amiben a hotelportástól kér segítséget. A portás – az egyetlen, aki beszélhet – feladata, hogy kitalálja, mit kívánnak tőle. A játékot megbeszélés követi arról, hogy mennyire volt nehéz csupán nem verbális eszközökkel elérni a céljukat. Más szituációt is kitalálhatunk, mint például étterem pincérrel, stb.