Fantázia fejlesztése

FANTÁZIA FEJLESZTÉSE

MESÉLD EL A TÖRTÉNETET!

A tanulók alkossanak 3 csoportot, az alapján, hogy melyik szó tetszik nekik, melyeket mi mondunk (pl.: sárkány, űrhajó, medve). A csoportalkotás után a gyerekek írjanak rövid történetet a választott szóval, majd rajzolják le ceruzával vagy számítógépes rajzprogrammal a kitalált szereplőket, helyszíneket. Utána a csoportok mutassák be a történetüket és alkotásaikat.

ACTIVITY

A tanulók csoportokat alkotnak (4-6 fő). Minden csoport 3-3 szólást, közmondást, mesecímet, filmcímet, vagy tananyaghoz kapcsolódó mondatot ír. Majd egyet lerajzolnak, egyet körülírnak és egyet elmutogatnak a többi csoportnak, akiknek ki kell találniuk a feladványokat.

ÁLOMHAJÓ

A gyerekek 6-8 fős csoportokat alkotnak. Minden csoport kap egy csomagolópapírt és rajzeszközöket (színes ceruzák, zsírkréta, filctollak). A csoport egy képzeletbeli hajóútra készül, meg kell rajzolniuk a hajójukat, s minden gyermeknek egy szerepet kell választania a hajón. Majd a csoportnak együtt kell egy rövid történet keretében bemutatni a készített rajzot.
A csoport kreativitásától függ a történet és a bemutatás (lehet énekkel, verssel, paródiával színesebbé tenni a bemutatást).

HAJÓÚTON VAGYUNK

A csoport azt játssza, hogy hajóútra megy. Közös megbeszélés alapján kinevezik a parancsnokot, a helyettesét, a matrózokat. A játékot dramatizálhatják, vihar, hajótörés vagy egyéb esemény történhet. Szabadon játszhatják el a történetet, érzéseiket kifejezve. Élmény: oldott légkörben átélik a gyerekek a lehetséges veszélyhelyzete, megoldó képességük fejlődhet. A játékot elemzés kövesse, ahol a gyerekek megfogalmazhatják érzéseiket és megindokolhatják döntéseiket.