Képzelet és kreativitás fejlesztése

Képzelet és kreativitás fejlesztése

Ki vagyok én?
A tanulók 6-8 fős csoportokat alkotnak, minden csoport kitalál egy tárgyat, amit meg kell jeleníteniük. Például cserepes virág, kerékpár, stb. A többi csoportnak ki kell találni, hogy mit jelenítenek meg.

Reklámszövegírók
6-8 fős csoportokat alkotnak a gyerekek, feladatuk az lesz, hogy adjanak fel hirdetést egy a pedagógus által választott tárgyra vonatkozóan.  A hirdetés legyen minél kreatívabb, humorosabb és feleljen meg egy hirdetés elvárásainak. Kb. 15 perc alatt megírható a feladat, majd minden csoport olvassa fel a hirdetés szövegét.
A feladat továbbfejlesztése: a hirdetést számítógépen is meg lehet írni, illetve képekkel, illusztrációkkal színesíteni.

Közös mese
Egymásra figyelés, egyéni befolyásolás, fantázia, bensőséges hangulat, csoportmunka. Ráhangoló dallal alapozzuk meg a bensőséges hangulatot: „Csiribiri, csiribiri zabszalma…” Először szöveggel, majd egyre lassabban és halkabban, végén dúdolva, elhalkulva. Játék: A csoport vezetője elkezd egy történetet, és akinek egy kis plüss figurát dob, annak kell pár mondatban folytatnia azt. A történet bárhol befejezhető.

Négykezes
A gyerekek párokat alkotnak, minden pár egy közös rajzot fog készíteni, úgy hogy közben nem kommunikálhatnak egymással. A lapon egy udvar részlete legyen megrajzolva. Legyen a rajzon egy tyúk, egy cica, egy ház és egy bokor vagy fa. A tanító a rajzolás megkezdése előtt egy ráhangoló történettel készíti elő a rajzolást. A ceruzát a gyerekek együtt fogják meg és a tanító utasítására kezdik el a közös rajzolást. A gyakorlat végén minden pár mondja el, hogy hogyan érezte magát a rajzolás közben, ki volt az irányító, hogyan értették meg egymást?

Kreativitás és fantázia fejlesztése
A játékot párosával játsszuk. A páros egyik tagja kezdi a játékot, mond egy mondatot; ő fog kijelentő mondatokat mondani, a másik gyerek pedig a kérdező lesz (kérdéseket fog feltenni).
Pl.: Haragszom rád! – Miért? – Mert nadrágban vagy. – Miért? Miben tetszenék? – Szoknyában. – Miért jobb a szoknya?
A gyermekek fantáziájukat megmozgatva kérdezik egymást és felelnek addig, míg ötleteikből futja. Beszédüket gesztusokkal, mimikával kísérik.