Kerület-terület-felszín-térfogat memória

A következő memóriajátékkal gyakorolhatjuk a síkidomok kerületét, területét és a testek felszínét, térfogatát.

Síkidomok kerülete, területe

 • háromszög: K=3×a, a+2×b, a+b+cT=a×ma/2
 • négyzet: K=4×a T=a2
 • téglalap: K=2×(a+b)T=a×b
 • rombusz: K=4×aT=a×m
 • paralelogramma – K=2×(a+b) T=a×ma
 • trapéz: K=a+2×b+cT=(a+c)×m/2
 • deltoid: K=2×(a+b) T=e×f/2
 • kör: K=2×r×π T=2×π

Testek felszíne, térfogata

 • kocka: A=6×a2V=a3
 • téglatest: A=a×b×cV=2×(a×b+a×c+b×c)
 • gúla: A=a2+4×(a×ma/2)V=(a2×m)/3
 • gömb: A=4×r2×πV=(4×r3×π)/3
 • henger: A=2×π×r×(r×m)V=π×r2×m
 • négyzetes oszlop: A=2×a2+4×a×bV=a2×b
 • kúp: A=r2×π+r×π×aV=(r2×π×m)/3