Mozgásos mondókák

Ujjaimat mutogatom,
Közben vígan mondogatom,
Kifordítom, befordítom,
Fölfordítom, lefordítom,
Zongorázok, furulyázok,
Erősebb lett a kezem,
A tornát befejeztem.

hands-158676__180

Így ketyeg az óra tik-tak jár (mutatóujjunkkal jobbra-balra dőlünk),
Benne egy manócska kalapál (ökölbe szorított kezeinket összeütögetjük),
De ha áll az óra és nem jár (mutatóujjunkat felemeljük),
Alszik a manócska és nem kalapál (két kezünket a fülünkhöz tesszük, mintha aludnánk).

clock-26105__180

Nyuszi fülét hegyezi (nyuszifület mutatunk),
A bajuszát pödöri (bajuszpödrés utánzása).
Répát eszik ropp, ropp, ropp (harapunk egyet a levegőben),
Nagyot ugrik, hopp, hopp, hopp (ugrunk).

bunny-1299162__180

Gomba, gomba, gomba (öklök ütögetése),
Nincsen semmi gondja (kezek forgatása).
Hogyha esik eső rája (ujjak mozgatása),
Nagyra nő a karimája (karkörzés a fej felett).
Az esőt csak neveti (szájra mutogatás),
Van kalapja, teheti (karkörzés a fej felett).

fungus-1297277__180

Esik eső, fúj a szél (ujjak mozgatása)
Nyírfa ága összeér. (karok fej fölé emelése)
Újra össze, újra szét, (karok fej fölötti összeérintése, kitárása)
Rajta, rajta, most elég! (karok leengedése a combhoz)

cloud-37011__180

Sim-sum, fúj a szél, (felemelt karral hajlongunk)
Ez a kis fa jaj de fél. (összehúzzuk magunkat)
Minden ága megremeg, (remegtetjük karjainkat)
A levele lepereg. (ujjainkat mozgatva lefelé hajtjuk karunkat)
Ej-haj, semmi baj, (fejünket rázzuk)
Újra zöldül majd a gally. (széttárjuk kezünket, mintha lombok lennénk)

air-1295106__180

Lassan forog a kerék, (karkörzés lassan a test előtt)
Mert a vize nem elég. (karkörzés lassan a test mellett)
Gyorsan forog a kerék, (karkörzés gyorsan a test előtt)
Mert a vize már elég. (karkörzés a test mellett)

windmill-147294__180

Erdő szélén házikó (kezünkkel egy házat rajzolunk a levegőben),
Ablakában nagyapó (2 tenyerünkbe tesszük az arcunkat).
Lám egy nyuszi ott robog (helyben futunk),
Az ablakán bekopog (kopogtatunk).
Kérlek segíts én rajtam,
A vadász a nyomomban (kezünket úgy tartjuk, mintha puska lenne és lőnénk).
Gyere nyuszi, sose félj,
Megleszünk itt kettecskén!

Dombon áll egy házikó, (kezünkkel háztetőt mutatunk)
házikóban ládikó, (négyzetet mutatunk)
ládikóban kerek tálca, (tenyerünk körül kört rajzolunk)
kerek tálcán öt pogácsa. (rámutatunk az ujjainkra)
Arra járt az egérke,
mind megette ebédre!
Hammmm!

Van két fürge kicsi szem (szemek mutatása),
szétnézeget idebenn (széttekintés jobbra-balra).
Van két fürge kicsi láb, (lábak megmutatása),
végigszeli a szobát (lépegetés).

Mit csinál a kis kezem (a két kéz széttárása)?
Simogat kedvesen (két kézzel az arc megsimítása).
Ütöget mérgesen (az asztal ütögetése),
Csiklandoz viccesen (a tenyér csiklandozása),
Csípked hegyesen (a kézfej megcsípkedése),
Táncol ügyesen (az ujjak mozgatása a másik kézfejen).
Mit csinál a kis kezem (a kezek szétnyitása)?

Húzzuk a szekeret (húzás utánzása),
Forgatjuk a kereket (karkörzés),
Vezetjük az autót (csuklómozdulat),
Becsapjuk az ajtót (laza tenyérmozgatás).

Mérleg vagyok billegek
(a kezek oldalsó középtartásban),
kezeimben súlyt viszek
(billegés jobbra-balra).

Egy, kettő, három, négy,
Mély lélegzetet végy,
Rajta pajtás, helyben futás,
Utána a terpeszállás.

Mackó, mackó ugorjál,
Mackó, mackó forogjál!
Tapsolj egyet,
Ugorj ki!

Fűszál derekán, félve mászik a bogár
(két ujjal lépegetés előre az asztal lapján).
Földre pottyan, ott marad (tenyerek az asztalra),
észrevétlen, mint a mag (ökölbe szorítjuk a kezet).

Megyek, megyek, mendegélek
kerek erdőn keresgélek: (körbe járunk)
Vackort, vadrózsát,
virágszagú szamócát, (lehajolva keresgélünk)
nagykalapos gombát,
de nem ám a bolondját (karkörzés a fej felett)!

Esik az eső (ujjainkkal zongorázunk),
Kopog a jég (kopogunk az asztalon),
Dörög az ég (dörömbölés az ökleinkkel),
Villámlik (felemeljük kezeinket),
Lecsap (az asztalra csapunk).
Kisütött a nap!

Hajlik az ág, fúj a szél,
Nyírfa lombja összeér.
Újra vissza, újra szét,
Rajta, rajta, most elég!
(törzshajlítás nyújtott karral)