Dobj és alkoss mondatokat határozószavakkal!

A következő táblázattal a szókincsbővítést, helyesírást és mondatalkotást gyakorolhatjuk határozószavakkal. Átismételhetjük a határozószavak kérdőszavait, fajtáit és gyűjthetünk rokon értelmű szavakat is.

Határozószavak:

  • izgatottan, felett, mindig, titokzatosan, általában, szabályosan
  • hálásan, alatt, időnként, vidáman, ritkán, egészen
  • éhesen, közel, rendszerint, szorosan, itt, rugalmasan
  • óvatosan, kívül, gyakran, könnyen, ott, igazságosan
  • viccesen, belül, soha, hatékonyan, fürgén, őszintén
  • jól, mögött, felé, fájdalmasan, teljesen, hihetetlenül