Ellentétek memóriajáték

Főnevek, névmások és ellentétpárok gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk a szavak szófajának megállapítására, rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Ellentétpárok: boldogság-szomorúság, teljesség-hiány, bejárat-kijárat, szinonima-ellentét, minden-semmi, jövő-múlt, bevándorlás-kivándorlás, barát-ellenség, előtér-háttér, emelkedés-ereszkedés