Ellentétek memória

Ellentétpárok gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk a szavak szófajának megállapítására, rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Ellentétpárok: lassan-gyorsan, boldogan-szomorúan, soha-mindig, hangosan-halkan, könnyen-nehezen, gyengén-erősen, előtt-mögött, sűrűn-időnként, türelmesen-türelmetlenül, nyugodtan-izgatottan