Ellentétek memória – igék

Igék és ellentétek gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Igék: megy-jön, összead-kivon, érkezik-távozik, épít-rombol, kölcsönad-kölcsönkér, elad-megvesz, nevet-sír, leül-feláll, elfelejt-emlékszik, fagyaszt-olvaszt