Ellentétek memória – melléknevek

Ellentétpárok és melléknevek gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Melléknevek: hasonló-különböző, vízszintes-függőleges, szimpatikus-ellenszenves, törekvő-semmittevő, óvatos-merész, haladó-kezdő, bal-jobb, sikeres-sikertelen, értékes-értéktelen, foglalt-szabad