Ellentétek memóriajáték – igék

Igék és ellentétek gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Igék: spórol-elkölt, kitisztít-bepiszkol, elfogad-alutasít, megy-áll, elkap-elejt, ráér-siet, nyer-veszít, kedvel-utál, ad-vesz, megbukik-átmegy