Ellentétpárok memória

Ellentétpárok gyakorlása memóriajátékkal. A szókártyákat használhatjuk a szavak szófajának megállapítására, rokon értelmű szavak gyakorlására vagy mondatalkotásra is.

Ellentétpárok: előtte-utána, fél-egész, igen-nem, mindig-soha, észak-dél, kelet-nyugat, benn-kinn, béke-háború, alatta-felette, nappal-éjszaka